Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 7, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Włókniny i warstwy ochronne na zielone dachy Optigruen

Włókniny i warstwy ochronne na zielone dachy Optigruen

Geowłóknina chłonno-ochronna RMS Optigruen

Geowłóknina chłonno – ochronna Optigrün Typ Optigrün Typ RMS 300 stosowana jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub  jako warstwa separacyjna między materiałami nietolerującymi się zgodnie z DIN 18195- część 2.

Geowłóknina  chłonno – ochronna Optigrün Typ RMS 500 stosowana jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub  jako warstwa separacyjna między materiałami nietolerującymi się zgodnie z DIN 18195- część 2.

Geowłóknina chłonno – ochronna Optigrün Typ RMS 900 stosowana jako ochrona membrany hydroizolacyjnej/ folii przeciwkorzennej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub  jako warstwa separacyjna między materiałami nietolerującymi się zgodnie z DIN 18195- część 2.

Włóknina chłonno – ochronna Optigrün Typ RMS 1200 (mata ochronna) stosowana jako ochrona na membranach hydroizolacyjnych.

Geowłóknina dyfuzyjna Optigruen

Geowłóknina dyfuzyjna RSV 120 Optigruen do zastosowania w przypadku dachów odwróconych z termoizolacją XPS. Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniami i magazynuje wodę, zapewnia wysokie podsiąkanie kapilarne.

Geowłóknina ochronno-kapilarna RMS 500 K

Geowłóknina służąca do ochrony warstwy hydroizolacji z jednoczesną funkcją separacyjną, magazynującą wodę, filtracyjną oraz bardzo dobrą absorbcją. Stosowana na dachach o zwiększonej retencji wodnej.

Geowłókniny filtracyjne Optigruen

Geowłóknina filtracyjna Optigrün FIL 105 (poprzednia nazwa typ 105) stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna na dachach zielonych między warstwą drenażową a substratem.

  • Do zieleni ekstensywnej i intensywnej.
  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej.
  • Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.

Geowłóknina filtracyjna Optigrün FIL 300 (poprzednia nazwa typ 300) stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna na dachach zielonych intensywnych między warstwą drenażową a substratem lub podbudową.do zieleni ekstensywnej i intensywnej.

  • Do zieleni ekstensywnej i intensywnej.
  • Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej.
  • Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.

Warstwa ochronno-ślizgowa na zielone dachy Optigrun

Warstwa ochronno-ślizgowa SGL 500 Optigruen – Specjalna włóknina do zabezpieczenia uszczelnienia dachowego z funkcją ochronną, rozdzielającą i ślizgową. Dzięki zintegrowanej warstwie ślizgowej w kombinacji z folią PE o grubości ok. 0,2 mm służy ona jako warstwa ślizgowa pod nadbudową dachu komunikacyjnego.

Folia separacyjna i ochronna TGF 0,2 Optigrun. Cienka folia separacyjna i ochronna z poddanego recyklingowi polietylenu.

Folia przeciwkorzenna PVC 0,8mm Optigrun. Potwierdzona badaniami FLL folia przeciwkorzenna z miękkiego PCV do pokryć dachowych nie posiadających właściwości przeciwkorzennych.

Włóknina chłonno-drenażowa Optigreen

Włóknina chłonno-drenażowa Optigrün SSV 800 jako połączenie warstwy ochronnej z funkcją chłonno-drenażową dla dachów nachylonych powyżej 5°, jako włóknina chłonno-drenażowa ze spodnią odprowadzającą strukturą żeberkową dla dachów nachylonych.

Autoryzowany dystrybutor Optigruen, bezpośredni importer Piotr Wolański APK Dachy Zielone.

Atrakcyjne ceny, doradztwo techniczne, rabaty inwestycyjne.

Kompleksowe rozwiązania do zielonych dachów: drenaże (maty drenażowe FKD Optigruen), systemy retencyjne, włókniny, substraty na zielone dachy, obrzeża, kątowniki perforowane, skrzynki rewizyjne, nadstawki nad wpusty, sadzonki rozchodników, maty rozchodnikowe, nawozy.

Systemowe materiały do dachów zielonych spełniające wymagania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Informacje i oferta: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691.

Nie przepłacaj, nie kupuj przez pośredników. Prześlij mailem zapytanie ofertowe.

Sprawdź nasze atrakcyjne ceny.

Artykuł zawiera lokowanie produktu.