Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 28, 2015 in Uncategorized | 0 comments

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

Jest już dostępne pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Wytyczne FLL okladka

Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim stowarzyszeniem FLL, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA uzyskało prawo do wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (tytuł oryginału: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, pełny tytuł polski: „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”).

Polskie wydanie zostało rozszerzone o odniesienia do przepisów stosowanych w Polsce oraz o polsko-niemiecki słownik terminów branżowych.

Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy współpracy ekspertów: dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mgr inż. Ryszarda Klatt rzeczoznawcy DAFA oraz Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, której koordynatorem jest Piotr Wolański (APK Dachy Zielone). „Wytyczne dla dachów zielonych” FLL w formie pliku lub wydania drukowanego można zamówić na stronie Księgarni Technicznej DAFA.

Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych od warstwy hydroizolacji aż po roślinność na zielony dach.

Więcej informacji na temat wydania Wytycznych oraz FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) można znaleźć w artykule https://zielonainfrastruktura.pl/pierwsze-w-polsce-wydanie-wytycznych-dla-dachow-zielonych-fll/

Poznaj zawartość „Wytycznych dla dachów zielonych”, pobierz plik Wytyczne FLL spis tresci