Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 10, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Publikacje | 0 comments

Opublikowano polską wersję „Podsumowania dla Decydentów” dot. raportu IPCC

Opublikowano polską wersję „Podsumowania dla Decydentów” dot. raportu IPCC

Spowodowana przez człowieka zmiana klimatu wywołała powszechne, niekorzystne skutki oraz związane z nimi straty i zniszczenia w systemach społecznych, ekonomicznych i przyrodzie – piszą naukowcy w polskiej wersji II części 6 Raportu IPCC, zatytułowanej „Podsumowanie dla Decydentów”. Autorzy opracowania przedstawiają też możliwe działania adaptacyjne i wyjaśniają, czym jest „rozwój odporny na zmianę klimatu”. Syntetyczne opracowanie dotyczące II części 6 Raportu Przeglądowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przedstawił interdyscyplinarny zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego działający przy Prezesie PAN. Naukowcy ci opracowali polską wersję językową „Podsumowania dla Decydentów”. Niemal 40-stostronicowy dokument podsumowuje najważniejsze ustalenia naukowe dotyczące podatności społeczeństw na obecną zmianę klimatu, a także sposoby i możliwości adaptacji do niej – podkreślono na stronie PAN, na której opublikowano komunikat. Raport podkreśla współzależność klimatu, ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz systemów społeczno-gospodarczych. Integruje on wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Oceny zagrożeń i ryzyk związanych z antropogeniczną zmianą klimatu, jak również adaptacji do tej zmiany, zostały dokonane w kontekście trendów zmian innych niż klimatyczne, takich jak utrata różnorodności biologicznej, niezrównoważona...

Read More

Posted by on sty 5, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Publikacje, Retencja | 0 comments

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dla projektantów i inwestorów

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dla projektantów i inwestorów

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opracował podręcznik „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko” skierowany do autorów raportów OOŚ, inwestorów, projektantów oraz do przedstawicieli organów ochrony środowiska. Przezwyciężenie kryzysu klimatycznego wymaga transformacji gospodarki w bezprecedensowej skali. Oznacza to, że we wszelkich podejmowanych przez nas decyzjach konieczne jest rozważenie, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. Wymaga to poszerzenia spojrzenia i świadomego włączania w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) kwestii klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku. Aby przybliżać i pogłębiać tematykę uwzględnienia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w OOŚ został przygotowany Podręcznik z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach. Podręcznik skierowany jest także do przedstawicieli organów ochrony środowiska, w szczególności poziomu lokalnego, oraz innych...

Read More

Posted by on mar 15, 2022 in Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Patronat medialny, Publikacje, Retencja, Smart City, Zielone Torowiska | 0 comments

Już wkrótce: Praktyczny poradnik projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych

Już wkrótce: Praktyczny poradnik projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych

Trwają prace nad wydaniem w wersji cyfrowej „Praktycznego poradnika projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych”. Opracowanie będzie udostępniane bezpłatnie. Osoby zainteresowane przesłaniem pliku prosimy o informację na adres: redakcja@zielonainfrastruktura.pl. Zielone torowiska z rozchodników to jedno z najlepszych rozwiązań z zakresu zielone infrastruktury polecanych przez Bazę Wiedzy o Zmianach Klimatu KLIMADA 2.0, gdzie można również znaleźć dane dotyczące porównania kosztu wykonania i utrzymania zielonych torowisk w zabudowie trawiastej i w zabudowie z rozchodników. Torowiska wykonane z mat rozchodnikowych (rozchodniki w rolce) nie wymagają regularnego podlewania i koszenia. To duża przewaga np. nad trawnikami, które należy regularnie podlewać i kosić. Terenów obsadzonych rozchodnikami nie trzeba kosić, wystarczy nawadniać tylko w czasie długotrwałej suszy, usuwać chwasty, nawozić. Dzięki tym zaletom jest to roślinność, która pozwala oszczędzać koszty i tak cenne zasoby jak: woda, paliwo i energia elektryczna do kosiarek oraz praca ludzka. Tereny obsadzone rozchodnikami w miastach to przykład zielonej infrastruktury, NBS (ang. Nature Based Solutions) i zrównoważonych systemów drenażu. Rozchodniki to rośliny odporne na suszę. Stosując rozchodniki w miastach...

Read More

Posted by on wrz 24, 2021 in Dachy zielone, Publikacje | 0 comments

Nasz artykuł w antologii „Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym”

Nasz artykuł w antologii „Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym”

Miło nam poinformować, że ukazał się e-book „Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym”, do którego Katarzyna Wolańska i Piotr Wolański przygotowali artykuł „Korzyści wynikające ze stosowania dachów zielonych na obiektach wielkopowierzchniowych”. „Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym” to antologia pod redakcją dr inż. Edyty Dudkiewicz poświęcona proekologicznym systemom, które są coraz częściej stosowane w obiektach magazynowych i przemysłowych. Zrównoważone budownictwo, kładące szczególną uwagę na ochronę środowiska, staje się normą na dynamicznie rozwijającym się rynku budowlanym. Dzięki kompleksowemu opracowaniu i przejrzystemu podziałowi na główne obszary tematyczne, publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie wielkopowierzchniowym. Publikacja elektroniczna w formacie pdf została wydana w 2021r. przez Elamed Media Group i jest dostępna do kupienia na stronie dlaspecjalistow.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Energooszczędne rozwiązania elementów budowy obiektów Termoizolacja hal Płyty warstwowe z rdzeniem hybrydowym Innowacyjne rozwiązania techniczne płyt warstwowych w budownictwie wielkopowierzchniowym Logistyczny łańcuch dostaw elementów poszycia ścian magazynów zeroenergetycznych Dachy i fasady Korzyści wynikające ze stosowania dachów zielonych na obiektach wielkopowierzchniowych Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem – studium przypadku Konstrukcje energoaktywne. Przykładowe rozwiązania...

Read More

Posted by on lut 11, 2021 in Dachy zielone, Prawo, Publikacje, Wyróżnione | 0 comments

Nowe wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“

Nowe wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“

Na początku 2021 roku ukazało się drugie, zaktualizowane polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“ bazujące na „Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen” opracowanym przez FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w 2018 roku. Nad wydaniem wytycznych pracowało Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które już od 2013 roku jest członkiem i aktywnie współpracuje z FLL oraz kupiło licencję na wydanie tej publikacji w Polsce i uzyskało autoryzację ze strony tej instytucji. W prace merytoryczno-redakcyjne nad wytycznymi, zaangażowani zostali niezależni eksperci. Redakcję merytoryczną poprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) we współpracy z ekspertami: dr inż. Martą Weber-Siwirską (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Jackiem Nowakiem (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Ryszardem Klattem (rzeczoznawca DAFA) oraz zespołem redakcyjnym, na który składają się doświadczeni praktycy, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA (w kolejności alfabetycznej: Andrzej Kania, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, Krzysztof Wielgus, Katarzyna...

Read More

Posted by on cze 22, 2015 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Publikacje, Smart City | 0 comments

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa) Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), serwis internetowy Zielona Infrastruktura (https://zielonainfrastruktura.pl) Klimat miasta Jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych jest powszechna urbanizacja, która pochłania znaczne obszary ziemi i postępuje w coraz szybszym tempie (World Urbanization Prospects… 2014). Ponieważ wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie człowieka jest niezaprzeczalny, a w miastach i ich bezpośrednim sąsiedztwie żyje zdecydowana większość ludności globu ziemskiego, klimat miasta stał się obiektem ogólnego zainteresowania. Urbanizacja czyli rozwój miast jest przykładem modyfikacji środowiska przyrodniczego wskutek działalności człowieka. Sztucznie ukształtowane podłoże w postaci zabudowy, ciągów komunikacyjnych, zieleni miejskiej itp. tworzą wewnątrz miasta specyficzne warunki klimatyczne, charakteryzujące się całkiem innymi cechami od lokalnego klimatu na danym terenie. Modyfikacje klimatu...

Read More