Pages Menu
Categories Menu

Adaptacja do zmian klimatu

Piknik z Klimatem – Warszawa 27 sierpnia

Zapraszamy do udziału w Pikniku z Klimatem. Patronat nad stoiskiem Instytutu na rzecz Ekorozwoju objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl.

Piknik odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. na Placu Zamkowym w Warszawiew godzinach 11:30 – 16:30. Hasło przewodnie „Każda podróż może być klimatyczna”.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/piknik-z-klimatem-warszawa-27-sierpnia/

Retencjonowanie wód opadowych na dachach zielonych

Zobacz film pokazujący w jaki sposób można zatrzymywać wody opadowe oraz zmniejszyć szczytowy spływ wody poprzez zazielenienie dachu w systemie retencyjnym typu Meander.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/retencjonowanie-wod-opadowych-na-dachach-zielonych/

Wrażliwość miast na zmiany klimatu

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory to: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka.

Taki jest rezultat pierwszych prac w projekcie Ministerstwa Środowiska „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców”.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/wrazliwosc-miast-na-zmiany-klimatu/

Zielona infrastruktura w miastach – dachy zielone w procesach adaptacji do zmian klimatu

W Polsce realizowane są obecnie projekty związane z adaptacją miast do zmian klimatu na bardzo dużą skalę. Bardzo cenne jest to, że są to projekty o charakterze partycypacyjnym – zakładają duży udział ze strony mieszkańców miast, pracowników administracji publicznej i samorządowców.

Warto w tych działaniach adaptacyjnych wziąć pod uwagę dachy zielone jako element zielonej infrastruktury w miastach.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/dachy-zielone-w-procesach-adaptacji-do-zmian-klimatu/

CLIMCITIES projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

Na mocy umowy zawartej z NFOŚiGW Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/projekt-adaptacji-do-zmian-klimatu-w-malych-i-srednich-miastach/

Wczujmy się w klimat – miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce realizowany będzie projekt „Wczujmy się w klimat” w ramach którego zostaną opracowane plany adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt obejmuje 44 miasta. Jest skierowany do największych miast Polski. To pierwszy w Europie projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany na taką skalę.

Jego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych zawierających diagnozę i propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/miejskie-plany-adaptacji-do-zmian-klimatu/

Zmieniający się klimat: pilna potrzeba adaptacji

1 czerwca w Ambasadzie Brytyjskiej odbędzie się konferencja “Zmieniający się klimat – zmieniająca się Europa: pilna potrzeba adaptacji”.

Celem spotkania jest budowanie świadomości związanej z rozumieniem istoty postępującego procesu zmiany klimatu oraz koniecznością podjęcia działań związanych z adaptacją.

relacja już w czerwcu na naszym portalu

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/zmieniajacy-sie-klimat-pilna-potrzeba-adaptacji/

Pakt amsterdamski i Agenda miejska UE

30 maja spotykają się państwa członkowskie UE, by podpisać pakt amsterdamski i wdrożyć agendę miejską UE, co stanie się stymulatorem na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/pakt-amsterdamski-i-agenda-miejska-ue/

Hamburg strategia zielonych dachów

Hamburg od kwietnia 2014 posiada własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/hamburg-strategia-zielonych-dachow/

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/zarzadzanie-zrownowazonym-rozwojem-miast-studia-podyplomowe/

Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa)

Podobnie jak w innych wielkich ośrodkach miejsko-przemysłowych, także w aglomeracji krakowskiej stwierdza się podwyższenie temperatury w mieście w stosunku do tła pozamiejskiego.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa/

Dach w wielkim mieście, czyli do czego są nam potrzebne dachy zielone – postulaty dla samorządów, na przykładzie miasta Krakowa

Felieton przedstawia pomysł jak można budować dachy zielone zaczynając od małych kroczków – np. zazielenienia szpecących dachów toalet publicznych w centralnych punktach Krakowa. Przedstawia zalety ekologiczne tego rozwiązania.

Dach w wielkim mieście, czyli do czego są nam potrzebne dachy zielone – postulaty dla samorządów, na przykładzie miasta Krakowa