Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Zielona retencja. Gdańsk daje przykład, jak radzić sobie z obfitymi opadami i suszą

Zielona retencja. Gdańsk daje przykład, jak radzić sobie z obfitymi opadami i suszą

Przedstawiciele Warszawy, Szczecina, Krakowa czy Poznania przyjechali do Gdańska, by poznać podczas konferencji w Instytucie Kultury Miejskiej tajniki zielonej retencji. Klucz do sukcesu? Ogrody deszczowe, łąki kwietne, zielone dachy – czyli kierowanie wody na zieleń. Wszystko zaczęło się od kolejnego niemal apokaliptycznego opadu, który zalał gdańskie ulice. Takich nagłych, wręcz tropikalnych burz jest wraz ze zmianami klimatu coraz więcej. Po kolejnych obfitych opadach i zalaniach, miasto zastanawiało się, jak rozwiązać problem wody tak, żeby nadążyć za naturalnym żywiołem.   Odpowiedź: naturalna retencja. Pierwszy ogród deszczowy powstał w 2018 roku przy siedzibie Gdańskich Wód. Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka Gdańskich Wód, przypomina: – Był z tego szereg korzyści. Deszczówka, która gromadziła się wcześniej na parkingu, spływała na zieleń, która była dzięki temu bardzo bujna. W tej chwili mamy 60 takich ogrodów – najwięcej w Polsce. Chcemy więc dzielić się doświadczeniami z innymi.      Trwająca w IKM konferencja “Zielona retencja. Jak zacząć?” ma podpowiedzieć przedstawicielom innych ośrodków, jak to się robi.  Wodę kierujemy na zieleń Zielona retencja – w największym skrócie – to kierowanie wody...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), nad którym Rada UE będzie głosować 17 czerwca, to inne prawo niż Zielony Ład – powiedział PAP dr hab. Wiktor Kotowski z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że nie jest ono sprzeczne z interesami polskich rolników. „Europejski Zielony Ład jest całym pakietem różnych rozwiązań prawnych w bardzo różnorodnych sektorach gospodarki UE. Dotyczy i rolnictwa, i ochrony przyrody, i energetyki, i mieszkalnictwa, i transportu. Nature Restoration Law, czyli prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, dotyczy stricte odbudowy zniszczonych ekosystemów, w tym również ekosystemów rolniczych” – przypomniał w rozmowie z PAP dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, przewodniczący Komisji Ochrony Ekosystemów Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że Nature Restoration Law (NRL) jest szczególnym dokumentem, który największe zobowiązania nakłada na państwa w kontekście ekosystemów będących już formalnie pod ochroną – głównie siedlisk Natura 2000. „Nie nakłada on żadnych bezpośrednich zobowiązań na gospodarstwa rolne. Wszelkie dodatkowe zobowiązania, które mają wspomóc odbudowę zdegradowanych ekosystemów rolniczych, dotyczą rządów państw. Zapisy NRL zachęcają do tego, by wprowadzać rozwiązania korzystne dla polskich...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Nowo przyjęte przez UE Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (ang. Nature Restoration Law – NRL) w ramach odbudowy zasobów przyrodniczych Europy zdecydowanie wspiera powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian. W ROZPORZĄDZENIU (UE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869 czytamy: Punkt 31 WYKAZU PRZYKŁADÓW ŚRODKÓW ODBUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 16: Zwiększenie miejskich terenów zieleni o cechach ekologicznych, takich jak parki, drzewa i płaty zalesione, zielone dachy, użytki zielone z dziko rosnącymi kwiatami, ogrody, ogrodnictwo miejskie, drzewa przydrożne, łąki miejskie i żywopłoty, stawy i cieki wodne, z uwzględnieniem między innymi różnorodności gatunków, gatunków rodzimych, warunków lokalnych i odporności na zmianę klimatu. Punkt 48: Należy zdecydowanie zintensyfikować działania przeciwdziałające ryzyku zmniejszania powierzchni miejskich terenów zieleni, w szczególności tych zadrzewionych. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług ekosystemowych przez miejskie tereny zieleni należy zahamować ich utratę, odbudować je i zwiększać m.in. poprzez włączanie zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak zielone dachy i ściany, na etapie projektowania budynków. Takie włączanie...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznań: Dotacja na zielone dachy i ogrody wertykalne

Poznaniacy i poznanianki, chcący działać na rzecz klimatu i środowiska, mogą liczyć na wsparcie Miasta. Trwa nabór do programu pozwalającego otrzymać dofinansowanie na tworzenie zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. Wnioski na dofinansowanie można składać do 30 września 2024r. Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – takie jak ściana budynku obsadzona roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością (najczęściej zimozielonym bluszczem lub pięknie przebarwiającymi się jesienią winobluszczami), przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację. O dofinansowanie na takie zielone instalacje mogą starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja jest przeznaczona na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić muszą...

Read More

Posted by on cze 4, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Nabór wniosków na zieloną i niebieską infrastrukturę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosiła nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. Obowiązkowe są: infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:  poprawy spójności sieci powiązań ekologicznych...

Read More

Posted by on cze 1, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, NBS, OZE | 0 comments

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

Co na dachu – jak połączyć panele fotowoltaiczne i dachy zielone?

EU wymaga zgodnie z dyrektywą budynkową z Zielonego Ładu aby istniejące budynki użyteczności publicznej stały się zero emisyjne do 2035, czy to więc nie oznacza, że przestrzeń na dachach będzie wykorzystywana tylko pod panele fotowoltaiczne i nie będzie już miejsca na dachy zielone? Jak pokazuje praktyka i liczne badania naukowe panele fotowoltaiczne i rośliny nie muszą ze sobą konkurować o przestrzeń na dachach. Istnieją sprawdzone rozwiązania techniczne, które pozwalają na łączenie paneli fotowoltaicznych i dachów zielonych, z korzyścią dla funkcjonowania PV. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to badania. Połączenie dachu zielonego i paneli fotowotaicznych na dachu pod Krakowem. Źródło: APK Dachy Zielone , zdjęcie Piotr Wolański Wyniki badań...

Read More