Pages Menu
Categories Menu

Retencja

Retencjonowanie wód opadowych na dachu zielonym

Zobacz film pokazujący w jaki sposób można zatrzymywać wody opadowe oraz zmniejszyć szczytowy spływ wody poprzez zazielenienie dachu w systemie retencyjnym typu Meander.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/retencjonowanie-wod-opadowych-na-dachach-zielonych/

Relacja z XII konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.

Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalny wzrost ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Co więcej, zasoby wody pitnej wciąż się kurczą. Dlatego konieczne są działania, które pozwolą zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Tematyce tej była poświęcona XII edycja konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbyła się w Radomiu 25-26.04.2017. Patronat medialny nad konferencją objął nasz portal.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/relacja-xii-konferencja-wody-opadowe-aspekty-prawne-ekonomiczne-i-techniczne/

Nowe Prawo wodne

Ministerstwo Środowiska zapowiada wprowadzenie nowego Prawa wodnego. Projekt ustawy „Prawo wodne z projektami aktów wykonawczych” 26 kwietnia 2017 został skierowany do prac Sejmu.

Zakłada on m. in. wprowadzenie stałych i zmiennych opłat za usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/nowe-prawo-wodne/

„Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych”

Monografia dr inż. Ewy Burszty-Adamiak, wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014.

Nowoczesne gospodarowanie wodami opadowymi, mające na celu racjonalną ochronę zasobów wodnych pod względem ich ilości i jakości, musi uwzględniać na obszarach zurbanizowanych realizację zrównoważonych, miejskich systemów odwadniających (ang. Sustainable Urban Drainage Systems – SUDS, zapewniających odciążenie i usprawnienie działania systemów kanalizacji deszczowej, poprawę mikroklimatu i bilansu wodnego terenów zurbanizowanych oraz jakości ekosystemów przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych przestrzeni publicznej. Do obiektów wchodzących w skład tego typu systemów zaliczane są m.in. dachy porośnięte roślinnością, nazywane zielonymi dachami.

Przesłankami do podjęcia badań, prezentowanych w niniejszej monografii, był zarówno obserwowany wzrost zainteresowania wykonywaniem zielonych dachów w Polsce, jak i zauważalny niedostatek informacji na temat ich potencjału w ograniczaniu ilości, szybkości oraz poprawy jakości odpływu wód opadowych w warunkach krajowych.

więcej na https://zielonainfrastruktura.pl/ewa-burszta-adamiak/