Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 7, 2019 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła, Retencja, Zielone Torowiska | 0 comments

Maty rozchodnikowe na zielone dachy ekstensywne, wiaty przystankowe, zielone torowiska, zamiast trawników

Maty rozchodnikowe na zielone dachy ekstensywne, wiaty przystankowe, zielone torowiska, zamiast trawników

Najszybciej możemy uzyskać efekt zazielenionej i kwitnącej powierzchni stosując maty rozchodnikowe.

Ich instalacja jest łatwa – rozwija się je na uprzednio przygotowanym gruncie jak trawę z rolki. Stąd często używana nazwa rozchodnik z rolki.

Rozchodników nie trzeba kosić, dobrze znoszą nasłonecznienie, a podlewa się je tylko w przypadku długotrwałej suszy.

Stosowanie rozchodników pozwala oszczędzać koszty, chronić środowisko (nie używamy kosiarek) i zasoby naturalne (oszczędzamy wodę, nie podlewamy tak często jak trawników).

Jest to przykład zielonej infrastruktury, różnorodności biologicznej i rozwiązań opartych na naturze (Nature Based Solutions NBS) tak potrzebnych w procesach adaptacji miast do zmian klimatu.

Korzyści jakie możemy osiągnąć stosując maty rozchodnikowe w miastach, usługi ekosystemowe z tym związane są bardzo liczne: retencjonowanie wód opadowych, roślinność wychwytuje zanieczyszczenia powietrza, pochłania dwutlenek węgla, tworzy przyjazny mikroklimat, wspiera bioróżnorodność, ogranicza powstawanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Bioróżnorodność w miastach: ptaki gniazdujące na macie rozchodnikowej zainstalowanej na dachu zielonym ekstensywnym. Fot. Optigruen

Rośliny stosowane na dachach zielonych stanowią naturalną izolację termiczną. Pozwalają na oszczędzanie energii i kosztów klimatyzacji latem i ogrzewania w okresach zimowych, poprawiając efektywność energetyczną budynków.

Dach zielony z roślinnością ekstensywną (zastosowano maty rozchodnikowe) w centrum Krakowa. Kwitnące rozchodniki wzbogacają różnorodność biologiczną, przyciągają owady. Dostawa materiałów i wykonanie dachu: Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Rozchodniki to roślinność sucholubna, wysokogórska, bardzo trwała i mało wymagająca, przystosowana do ekstremalnych warunków. Rozchodniki są mrozoodporne, niektóre gatunki zimozielone.

Ważne jest, żeby stosować maty rozchodnikowe na osnowie z naturalnego włókna kokosowego. Taka osnowa z włókna kokosowego w matach rozchodnikowych z czasem ulega biodegradacji i nie zanieczyszcza środowiska.

Stosowanie mat rozchodnikowych, w których użyto osnowy z włókien sztucznych nie jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie jest to też trwałe rozwiązanie, ponieważ z czasem roślinność na takich matach obumiera (korzenie rosnących roślin napotykają na barierę w postaci sztucznego materiału i nie mogą się rozwijać, przebić do gruntu).

Poniżej pokazujemy jak wiele jest możliwości zastosowania mat rozchodnikowych w miastach.

Płaskie zielone dachy ekstensywne z mat rozchodnikowych

Kwitnące rozchodniki na dachu zielonym. Dostawa mat rozchodnikowych i wykonanie dachu APK Dachy Zielone, Kraków

Skośne zielone dachy z roślinnością ekstensywną ze wzmocnionych mat rozchodnikowych

Dostawa specjalnych wzmocnionych mat rozchodnikowych na dachy skośne i wykonanie dachu APK Dachy Zielone, Kraków

Rozchodniki zamiast trawników

Sadzenie pojedynczych roślin w celu otrzymania okrywy gruntu jest zarówno pracochłonne, jak i czasochłonne. Ponadto, niezbędne są również pewne prace przygotowawcze, jak usuwanie martwych roślin, odchwaszczanie czy spulchnianie gleby. W ostatecznym rozrachunku jest to także kosztowny proces. Rozwiązaniem są gotowe do ułożenia maty rozchodnikowe. Ich roślinność znajdująca się w pełni swojego wzrostu wymaga niewielu zabiegów pielęgnacyjnych i jest niezwykle uniwersalna. W krótkim czasie można zakończyć realizację zielonej skarpy czy nasypu, zieleni przy parkingu, czy w pasach drogowych i cieszyć się efektem.

Włoska wioska Mogliano Veneto – niedaleko Wenecji, gdzie zastosowano 350m2 maty rozchodnikowej na rondzie i w pasach drogowych.

Zielone torowiska z rozchodników

Zielone torowiska z rozchodników w Warszawie, źródło: www.tw.waw.pl

Maty rozchodnikowe jako roślinność stosowana na pasach oddzielających na autostradach i drogach szybkiego ruchu

Kwitnące maty rozchodnikowe w pasie oddzielającym na autostradzie A33 Bielefeld w Niemczech.

Zielone przystanki – dachy zielone na wiatach przystanków autobusowych i tramwajowych

Maty rozchodnikowe kupuje się jak trawę z rolki i układa w podobny sposób.

Maty rozchodnikowe są rolowane w szkółce bezpośrednio przed dostawą.

Są przygotowywane do transportu (rolowane) w szkółce bezpośrednio przed dostawą i dostarczane na paletach, we wskazane miejsce.

Maty rozchodnikowe na biodegradowalnej osnowie z włókna kokosowego gdzie kupić:

Atrakcyjne ceny, wsparcie i doradztwo techniczne, rabaty inwestycyjne.

Informacje i oferta: piotr.wolanski@dachyzielone.net, tel. 607 616 691.

Nie przepłacaj, nie kupuj przez pośredników. Dostawa bezpośrednio ze szkółki na terenie Polski. Prześlij mailem zapytanie ofertowe.

Sprawdź nasze atrakcyjne ceny.

Artykuł zawiera lokowanie produktu.

Zobacz też:

Zielone torowiska z mat rozchodnikowych w Poznaniu

Zielone torowisko z mat rozchodnikowych zamiast betonowego torowiska z tłucznia – udana rewitalizacja w centrum Warszawy

Już wkrótce: Praktyczny poradnik projektowania, realizacji i utrzymywania zielonych torowisk z mat rozchodnikowych

Rozchodniki rośliny odporne na duże nasłonecznienie i suszę