Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 26, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo, Retencja | 0 comments

Dachy zielone w unijnej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dachy zielone w unijnej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Energii Parlamentu Europejskiego przegłosowała w lutym 2023 swoje sprawozdanie w sprawie unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, kluczowego aktu prawnego, którego celem jest uczynienie europejskich zasobów budowlanych neutralnymi dla klimatu do roku 2050. W tekście znalazły się wymagania, aby zarówno nowe budynki, jak i istniejące budynki w ramach gruntownych renowacji, dostosowywały się do zmian klimatu poprzez stosowanie zielonej infrastruktury, w tym dachów zielonych i roślinnych ścian. Znalazły się tam na przykład takie zapisy: Włączenie zielonej infrastruktury, takiej jak żyjące dachy i ściany, do planowania miejskiego i projektowanie infrastruktury, może być skutecznym narzędziem adaptacji do klimatu i zmniejszenia szkodliwych skutków zmiany klimatu na obszarach miejskich. Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania powierzchni porośniętych roślinnością, które pomagają zatrzymywać wodę deszczową, ograniczając w ten sposób spływy miejskie i poprawiają zarządzanie wodą burzową. Zielona infrastruktura zmniejsza również efekt miejskiej wyspy ciepła”, chłodząc budynki i ich otoczenie podczas lata i fal upałów.  Rozwiązania oparte na naturze, które wzmacniają dobre wykorzystanie i adaptację przestrzeni publicznej przestrzeni otaczającej budynki z elementami takimi jak materiały drewniane, zielone dachy i fasady oraz rozwiązania...

Read More

Posted by on sty 5, 2023 in Fala renowacji, OZE, Patronat medialny | 0 comments

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej 2023

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej 2023

Trwa nabór wniosków do konkursu Liderów Transformacji Energetycznej, który organizowany jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Kapituła konkursu to między innymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.  W pierwszej edycji nagrody otrzymały inwestycje i rozwiązania realizowane przez Lasy Państwowe, Veolia, Schneider Electric, Polenergia Fotowoltaika, Viessmann, Baltcap, AMS, BGK, E.On Foton, Euros Energy, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Trademark Energy, Go4Energy, ESP S.A oraz gminy Węgrów, Widawa, Mielno i Sokołów Podlaski. Do konkursu można zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów. W zgłoszeniu należy wskazać skalę innowacyjności projektu (w skali branży, kraju, regionu lub innowacyjność dająca przewagę konkurencyjną dla nabywcy implementującego rozwiązanie). Konkurs jest rozpatrywany w następujących kategoriach: -Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej,...

Read More

Posted by on sty 3, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Retencja | 0 comments

Berlin dofinansowanie do dachów zielonych i żyjących ścian

Berlin dofinansowanie do dachów zielonych i żyjących ścian

Już od 2019 roku władze Berlina promują zazielenianie dachów istniejących budynków. Od 1 stycznia 2023 r. wraz z nową edycją programu GründachPLUS częścią programu finansowania jest również zazielenienie elewacji budynków. Dodatkowo dotowane jest również połączenie dachu zielonego z instalacją solarną. Więcej informacji na...

Read More

Posted by on gru 21, 2021 in Dofinansowanie, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych.  Dla kogo?  Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Dofinansowanie  Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy...

Read More

Posted by on paź 5, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Smart City | 0 comments

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to ostatnie badania dr Peter Irga z University of Technology Sydney, który porównywał wydajność systemów fotowoltaicznych na 2 dachach na biurowcach zlokalizowanych obok siebie w centrum Sydney: instalację PV na tradycyjnym dachu oraz połączenie dachu zielonego z fotowoltaiką. Wyniki badań potwierdziły liczne zalety dachów biosolarnych: -w ciągu ośmiu miesięcy instalacja fotowoltaiczna z zielonym dachem wykazała o 3,6% większą większą wydajność niż instalacja bez zielonego dachu, -20 stopni mniej – tyle miał zielony dach w porównaniu z dachem budynku bez zieleni, -podczas całego eksperymentu zielony dach pochłonął prawie 9 ton gazów cieplarnianych, -poprawa bioróżnorodności – na dachu zamieszkały licznie owady oraz zaczęły pojawiać...

Read More

Posted by on cze 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

Dzisiaj, czyli 6 czerwca świętujemy Światowy Dzień Zielonych Dachów. Zielone dachy są ważnym narzędziem w działaniach zmierzających do ochrony klimatu i adaptacji miast do istniejących już zmian klimatycznych. Zostało to docenione w ważnych strategiach europejskich opracowanych w ostatnim czasie: Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – unijnej strategii przystosowania się do zmiany klimatu; Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia; Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. Zachęcamy, aby uczcić ten dzień popierając on-line europejską obywatelską inicjatywę związaną z zielonymi...

Read More