Pages Menu
Categories Menu

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa)

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Artykuły Jakuba P. Walawendera z Wydziału Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków oraz  Zakładu Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński oparty na badaniach prowadzonych w Krakowie.

zobacz więcej

zobacz więcej