Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 16, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Ogrody deszczowe w Gdańsku. Zobaczcie ekoinstalacje na Jarmarku św. Dominika

Ogrody deszczowe w Gdańsku. Zobaczcie ekoinstalacje na Jarmarku św. Dominika

Przy ul. Długie Ogrody, na wysokości kościoła Św. Barbary i skrzyżowania z ul. Łąkową, miejska spółka Gdańskie Wody, zbudowała zielony zakątek, w którym można usiąść, odpocząć… ale też przekonać się, jak wyglądają ogrody deszczowe, jakich roślin używa się przy ich urządaniu i jak działają w czasie opadów.

W mieście powstały już cztery ogrody deszczowe, trzy niewielkie parki retencyjne oraz „podwórkowy” system retencji zbudowany pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Łączna powierzchnia obiektów małej retencji w Gdańsku to blisko 20 hektarów. W związku ze zmianami klimatycznymi w najbliższych latach idea ta będzie się rozwijać, bowiem ogród deszczowy można zbudować nawet we własnym ogródku. Na Jarmarku św. Dominika można je obejrzeć i dowiedzieć się, jak działają.

Instalację można obejrzeć przy ul. Długie Ogrody. Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Ogrody, które „zbierają” wodę

Instalacja przy ul. Długie Ogrody przedstawia trzy typy ogrodów deszczowych: mokry, suchy oraz mieszany.

Przedstawiciele Gdańskich Wód zwracają uwagę, że w każdym z nich królują irysy, różnią się jednak między sobą kolorami i wysokością.

Wszystkie kompozycje zostały przygotowane z roślin „do zadań specjalnych”, a więc takich, które nie tylko retencjonują, ale też oczyszczają wodę opadową.

Podobne można spotkać w istniejących już gruntowych ogrodach deszczowych.

Jak informuje Agnieszka Kowalkiewicz z Gdańskich Wód, każdy z zaprezentowanych typów ogrodów ma to samo zadanie: zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich terenów.
– Pozwala to bowiem na odciążenie kanalizacji deszczowej i opóźnienie spływu wody opadowej. Różni je jedynie szczelność, która zależy od typu gleby w jakiej ogród chcemy wykonać – podkreśla Kowalkiewicz.

Co ważne, obiekty małej retencji to nie tylko ogrody deszczowe, ale także parki retencyjne czy niecki. Spółka Gdańskie Wody zrealizowała dotąd cztery ogrody deszczowe (ul. Stryjewskiego 13, ul. Zakopiańska 40, skwer „Za murami” oraz na terenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego przy ul. Kaczeńce 31). Do tego zbudowała trzy mini parki retencyjne: Park Azaliowa, Park Biskupa O’Rourke oraz Park Radiowa/Radarowa. Największym obecnie systemem małej retencji jest inwestycja zrealizowana na Stogach, na podwórku pomiędzy ulicami Stryjewskiego, Wrzosy i Skiby.

Łączna powierzchnia obiektów małej retencji w Gdańsku to blisko 20 ha, które są mogą przyjąć blisko 1,5 tys. metrów sześciennych wody.

Instalację przedstawiającą przykładowy ogród deszczowy przygotowali pracownicy miejskiej spółki Gdańskie Wody.
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Deszczówka to skarb

– Celem działań adaptacyjnych do zmian klimatu w dziedzinie gospodarki wodnej, jest zwiększenie jej odporności – podkreśla Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. – Wiąże się to z jednoczesnym rozwiązaniem problemu zagospodarowania nadmiaru wody i jej braku w wyniku długotrwałych okresów suszy. W czasach, w których należy ograniczać zużycie surowców, w tym wody, bardzo ważne jest traktowanie „deszczówki” jako zasobu. Dlatego zachęcamy inwestorów i mieszkańców do projektowania obiektów o jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska i bazujących na naturalnych rozwiązaniach. Świetnym przykładem są właśnie ogrody deszczowe, które retencjonują wody opadowe, oczyszczają je i cieszą oko. Do ich utrzymania nie trzeba zużywać cennej wody wodociągowej.

Prezes Gajewski zaznacza też, że mimo intensywnych i gwałtownych opadów, które coraz częściej występują także w Gdańsku, nie można mówić o nadmiarze wody w przyrodzie.

– W rozbudowujących się aglomeracjach woda zamiast przechodzić przez kolejne etapy cyklu hydrologicznego, zbyt szybko paruje lub spływa po uszczelnionych powierzchniach i nie wsiąka w grunt, przez co nie zasila wód gruntowych, mogąc powodować deficyt wodny. Ostatecznie zanika proces infiltracji, a przyśpiesza się spływ powierzchniowy, przy jednoczesnym ograniczeniu retencji i ewapotranspiracji (proces parowania – red.). Obiekty zielonej retencji pomagają rozwiązać ten problem – tłumaczy Ryszard Gajewski.

Gdańsk. Ogrody deszczowe na… Długich Ogrodach. Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

O ogrodach – jak je budować?

Każdy z tych ogrodów można wykonać samodzielnie, we własnym ogródku. Jaki typ ogrodu zastosować, zależy od gruntu, w którym będzie budowany. Jeżeli grunt jest przepuszczalny dla wody, wówczas specjaliści zalecają urządzenie suchego ogrodu deszczowego, który będzie infiltrował, czyli umożliwiał przedostawanie się wodę w głębsze warstwy gleby. W przypadku, gdy dominuje gleba nieprzepuszczalna, np. gliniasta, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie mokrego ogrodu deszczowego.

Lista roślin, które zasadzono przy ul. Długie Ogrody:

Ogród deszczowy ‘suchy’ (ciepłe barwy kwiatów):

– kosaciec (Iris sibirica) – roślina powtarzająca się w różnych rodzajach ogrodów deszczowych, preferowana kolorystyka – w odmianie o ciepłych barwach;

– liliowiec ogrodowy (Hemerocallis hybrida) – odmiana o ciepłych barwach,

– rdest wężownik (Polygonum bistorta L.),

– bergenia sercowata (Bergenia cordifolia),

– spartyna grzebieniasta (Spartina pectinata),

– przetacznik kłosowy (o kwiatach różowych np. odm. ‘Inspire rose’) (Veronica spicata),

– krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.).

Ogród deszczowy ‘pół-mokry’ (barwa neutralna – biel):

– kosaciec bródkowy odm.’Immortalety’ (Iris germanica Immortalety) – odmiana o białych kwiatach,

– wierzba biała (Salix alba L.),

– jeżówka gałęzista (Sparganium erectum),

– wiązówka błotna (Filipendula ulmaria),

– manna mielec odm.’Variegata’ (Glyceria maxima 'Variegata’),

– kozłek lekarski (Valeriana officinalis),

– śmiałek darniowy (Deschampsia ceaspitosa).

Ogród deszczowy ‘mokry’(barwy przewodnie – niebiesko-filoletowe):

– kosaciec syberyjski (Iris sibirica) – bezodmianowy o kwiatach niebieskich,

– strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.),

– mięta wodna (Mentha aquatica L.),

– mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.) – bezodmianowa,

– niezapominajka błotna (Myosotis scorpioides L.),

– żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica L.),

– łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus L.).

Autor: Kamila Grzenkowska, źródło: www.gdansk.pl