Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 10, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

19-21 września 2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła szeroko pojętej zielonej infrastruktury. Zgodnie z profilem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” szczególna uwaga będzie poświęcona zielonym dachom i żyjącym ścianom.

Obrady będą dotyczyć zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i problemów projektowych i dotyczących polityki poszczególnych miast.

Swoją obecność na konferencji już zapowiedzieli przedstawiciele świata nauki oraz takich organizacji jak np. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Komitet naukowy:

Manfred Köhler – Prof., University of Applied Sciences Neubrandenburg, Niemcy
Julian Briz – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania
Isabel de Felipe – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania
Petro Lakyda – Prof., Kiev University of Life and Environmental Sciences, Ukraina
Beata Raszka – Prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Zhaolong Wang – Prof., Shanghai Jiaotong University, Chiny
Irena Niedźwiecka-Filipiak – Dr hab., prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Agata Zachariasz – Dr hab., prof. PK, Politechnika Krakowska, Polska
Ewa Burszta-Adamiak – Dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Bartosz Jawecki – Dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
Maria Bihunova – Dr, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
Ulrike Grau – Dr, Chapingo University, Meksyk
Marta Weber-Siwirska – Dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

Komitet organizacyjny:

Marta Weber-Siwirska – przewodniczący komitetu
Daniel Skarżyński – v-ce przewodniczący, skarbnik
Kamila Pawłowska – biuro konferencji
Justyna Rubaszek – członek komitetu
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak – członek komitetu
Ewa Walter – członek komitetu
Paulina Chyrc – członek komitetu

Główni wykładowcy:

Prof. Manfred Köhler

Profesor Köhler wygłosi referat zamawiany pod tytułem „Green roofs and Green walls as basic elements of Green buildings”

To wyjątkowy gość, jest założycielem Centrum Badań Zielonego Dachu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu. Jego badania naukowe skupione są na zielonej infrastrukturze, związanej z zielonymi dachami, żyjącymi ścianami i zielenią we wnętrzach. Wyniki jego pracy zostały przedstawione w około 180 publikacjach naukowych.

Profesor Manfred Köhler jest członkiem wielu organizacji pozarządowych:
– Federalnej organizacji architektury krajobrazu (BDLA),
– kilku grup roboczych FLL (www.FLL.de),
– Europejskiego Stowarzyszenia Zielonych Dachów EFB http://efb-greenroof.eu/,
– Współzałożyciel World Green Infrastructure Network (WGIN) w 2008 r., od 2008 roku pełni funkcję prezydenta tej organizacji (www.worldgreenroof.org).
Od 2014: DETAO Master, (Szanghaj, Chiny).

Dusty Gedge konsultant ds. Zielonej infrastruktury pracujący w całej Europie i nie tylko. Jest obecnym prezydentem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB) oraz założycielem Livingroofs.org.

Mimo że interesuje się różnorodnością biologiczną i naturą miejską, jego praca w środowisku zabudowanym koncentruje się na odporności na skutki zmiany klimatu i promowaniu bardziej ekologicznych miast poprzez wielofunkcyjną zieloną infrastrukturę.

Uznany projektant, doradca techniczny i doradca ds. polityki na zielonych dachach i w miejskiej zielonej infrastrukturze. Od 20 lat pracuje nad GI projects w Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich są uznawane za projekty przełomowe, szczególnie w Londynie dzięki jego firmie konsultingowej Green Infrastructure Consultancy [GIC]. W 2018 r. Był ekspertem doradczym w projekcie Greening Riyadh 2030. Był także prezenterem telewizyjnym i uznanym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach na całym świecie.

Irena Niedźwiecka-Filipiak Architekt, specjalność architektura krajobrazu, prof. nadzw. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od 2010 roku Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, redaktor naczelny kwartalnika „Architektura Krajobrazu”. Od 2014 roku kieruje zespołem opracowującym projekt optymalnego zagospodarowania zielonej infrastruktury w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego zasad i wytycznych. Prace zostały zlecone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. Od ponad 20 lat prowadzi badania nad przekształceniami obszarów wiejskich w Polsce działając czynnie w Programie Odnowy Wsi na terenie Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W swoim dorobku ma również szereg opracowań studiów krajobrazowych i historyczno-ruralistycznych oraz planów rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wyróżników krajobrazu i tożsamości miejsca.

Prelegentami podczas konferencji będą również:

Dhiru Thadani (USA) – Tradycyjna urbanistyka i eko-infrastruktura.

Zhaolong Wang (Chiny) – Projekt zielonego dachu bez systemu nawadniania opartego na podstawie równowagi ewapotranspiracji roślin i retencji wody deszczowej.

Laura Gatti (Włochy) – Roślinność Bosco Verticale.

Julian Briz (Hiszpania) – Wyzwania miejskiej zielonej infrastruktury: podejście multidyscyplinarne.

Maria Boey (Singapur) – Przedstawienie ewolucji zielonej infrastruktury w Singapurze.

Ulrike Grau (Meksyk) – 25 lat wprowadzania zieleni na dachach Meksyku.

Peter Dezsenyi (Węgry) – Bioróżnorodne zielone dachy – praktyka i doświadczenie: aspekty społeczne, ekologiczne i techniczne.

Pavel Dostal (Czechy) – Wsparcie i motywacje w zakładaniu zielonych dachów w Europie.

Mert Eksi (Turcja) – Zielone dachy w klimacie śródziemnomorskim: przykłady ze Stambułu.

Aslan Janoubi (Iran) – Architektura biofilna.

Paulo Palha (Portugalia) – Przykłady zielonych dachów w Porto.

Heiko Schmidt (Niemcy) – Niemiecki rynek zielonych dachów – historia, aktualny stan i trendy.

Maurizio Crassco (Włochy) – Zastosowania zielonych dachów we Włoszech. Jak zmiany klimatu wpływają na regulacje prawne i projekty.

Bartosz Jawecki (Polska) – Wykorzystanie odpadów z opakowań w koncepcji zielonej ściany we wnętrzu publicznym.

Janusz Mazurek (Polska) – Zielone dachy jako wyzwanie dla wdrożeń bezpiecznych metod zwalczania szkodników i chorób roślin.

Magrot Dytkiewicz (Polska) – Przestrzeń, czas i architektura – nowa koncepcja zagospodarowania ogrodu na dachu galerii handlowej Vivo w Lublinie.

Jan Łukaszkiewicz (Polska) – Wybrane technologie zielonych dachów w walce ze zmianami klimatu.

Małgorzata Bartyna-Zielińska (Polska) – Zielona infrastruktura w dokumentach strategicznych i urbanistycznych wybranych miast w Polsce.

Petro Lakyda (Ukraina) – Zastosowanie gatunków rozchodników w tworzeniu ekstensywnych dachów zielonych na przykładzie domku „Alpijka” we wsi Pidhirtsi, region Kijów, Ukraina.

Wojciech Skórzewski (Polska) – Możliwość wykorzystania zieleni w celu zmniejszenia przegrzewania się budynków w polskich warunkach klimatycznych.

Konferencja w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Wydarzenie będzie z pewnością wartościowe dla naukowców, studentów, praktyków i urzędników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zielonej infrastruktury w Polsce i na świecie.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-21.09.2019 – w miejscu powstania Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Pełna lista prelegentów i możliwość rejestracji na stronie internetowej konferencja.psdz.pl.

Patronat medialny nad konferencją objął nasz portal: