Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 14, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Miasto z klimatem – NFOŚiGW wspiera miasta w transformacji ekologiczno-klimatycznej

Miasto z klimatem – NFOŚiGW wspiera miasta w transformacji ekologiczno-klimatycznej

Chcemy wspierać miasta w transformacji ekologiczno-klimatycznej, ale też docenić wysiłki podejmowane na rzecz działań proekologicznych” – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka 8 lipca 2020 r. podczas spotkania w Krynicy Zdroju.

Jak przypomniał minister Kurtyka „Miasto z klimatem” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu, inspirowania działaniami podejmowanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu. „Miasto z klimatem” to zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju. Ekologiczny transport i wspieranie elektromobilności,  poprawa bilansu wodnego w kontekście suszy i powodzi, odnawialne źródła energii oraz czyste powietrze – w tych obszarach będziemy wspierać miasta i pro-klimatyczne inwestycje” – dodał.

W opinii ministra Kurtyki miasto Krynica Zdrój może stać się jednym z liderów tej inicjatywy.

W trakcie spotkania podpisano list intencyjny między miastem Krynica Zdrój i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reprezentował wiceprezes Artur Michalski. „Miasto z Klimatem jest o tyle ważne, że to właśnie samorządowcy powinni wspierać inicjatywy na rzecz zdrowia i podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców” – stwierdził wiceprezes Artur Michalski. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, razem z Ministerstwem Klimatu, oferują pomoc finansową i merytoryczną w realizacji tych działań. I mam nadzieję, że podpisany dzisiaj list intencyjny zachęci też inne gminy do włączenia się w ideę Miasto z Klimatem” – powiedział.

Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW zapewniają dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację przez miasta zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem rozwiązań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury (uruchomiony w czerwcu nabór z pulą 60 mln zł.), a także środki finansowe dla miast i gmin na działania z zakresu retencji i rozwoju zieleni w ramach nowej edycji Funduszy Norweskich, które zostały uruchomione w marcu b.r. (ok. 100 mln zł).

W dobie zmieniającego się klimatu, niezwykle ważnym jest, aby rozwiązania przyjazne dla środowiska były stosowane w miastach, w których kumuluje się szereg  współczesnych wyzwań. Projekt „Miasto z Klimatem” ma promować nie tylko duże inwestycje prośrodowiskowe, takie jak ciepłownie geotermalne czy kogenerację, ale również mniejsze, innowacyjne rozwiązania, które trafiają do pojedynczego obywatela. Chodzi o kompleksowe wdrażanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, które bezpośrednio oddziałują na życie mieszkańców miasta.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił: „Prezentując inicjatywę Miasto z Klimatem chcemy zachęcić gminy lub miejskie przedsiębiorstwa do korzystania z dostępnego wsparcia finansowego. NFOŚiGW ma szereg programów – skierowanych do samorządów, przedsiębiorców a także osób fizycznych – które umożliwiają realizację przedsięwzięć służących poprawie środowiska.”

W „Miasto z klimatem” wpisują się takie rozwiązania jak m.in:

1) Elektromobilność – rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, który wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza w miastach, jak również ograniczy emisję hałasu i poziom natężenia ruchu samochodowego. Budowa stacji ładowań dla samochodów elektrycznych ma przekonać mieszkańców do wyboru e-aut, jako alternatywy dla tych zasilanych paliwami konwencjonalnymi. Programy dedykowane:

„eVAN” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego;

„Zielony samochód” – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego;

„Koliber – taxi dobre dla klimatu” – pilotaż.

2) Geotermia – najwydajniejsze źródło energii odnawialnej. Dzięki postępowi technologicznemu oraz sprzyjającej budowie geologicznej naszego kraju, wykorzystanie wód termalnych staje się coraz bardziej dostępne. Programy dedykowane:

„Polska Geotermia Plus”;

Udostępnianie wód termalnych w Polsce.

3) Fotowoltaika – przyjazne środowisku źródło prądu oraz oszczędne dla jego użytkowników. Doskonałe rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej, jak i zabudowy rodzinnej. Programy dedykowane:

„Mój Prąd”;

„Energia Plus”;

„Ciepłownictwo powiatowe”;

„Agroenergia”.

4) Retencja – narzędzie do walki m.in. z lokalnymi powodziami, czy niewydolnością systemów kanalizacyjnych. Ważną korzyścią z rozwoju tej inicjatywy jest powstanie miejskiego mikroklimatu, wpływającego na zmniejszenie negatywnego oddziaływania wysp ciepła, co znacząco podnosi jakość życia mieszkańców danej aglomeracji.

Program dedykowany: „Moja Woda”.

5) Zieleń miejska – budowa ogrodów deszczowych, zielonych dachów i ścian, ronda infiltrujące, instalacje gromadzące wodę deszczową wykorzystywaną potem w ogrodnictwie. Rozbudowa parków miejskich wraz z odnową gatunkową. Program dedykowany:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

6) Gospodarka o obiegu zamkniętym – ponowne zużycie i wykorzystanie materiałów. Programy dedykowane:

Racjonalna gospodarka odpadami;

Gospodarka o obiegu zamkniętym.

źródło:

materiały prasowe

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej