Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 24, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Dofinansowanie do realizacji zielonych dachów w ramach programu „Moja Woda”

Dofinansowanie do realizacji zielonych dachów w ramach programu „Moja Woda”

Poniżej prezentujemy odpowiedź z Biura Prasowego NFOŚiGW w sprawie kwalifikowalności kosztów na realizację zielonego dachu w ramach ogólnopolskiego programu „Moja Woda”.

Na pytanie:

Czy inwestycje związane z wykonaniem zielonych dachów kwalifikują się do programu „Moja Woda” i w której pozycji należy je ująć, mając na uwadze wymienione poniżej:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

·      zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

·      zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w
przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

·      zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Otrzymaliśmy odpowiedź:

Informujemy, że co do zasady, jeśli jest to element pozwalający na zagospodarowanie wód opadowych na terenie nieruchomości, jak najbardziej tak.

Elementy instalacji dla „zielonego dachu” mogą być dofinansowane zgodnie z pkt.:
b) instalacja rozsączająca,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Ważne są  oczywiście konstrukcyjne przygotowanie  budynku i dachu.

źródło:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Polska

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 01.07.2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny

– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Jak można przeczytać na stronie https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Program obejmuje nowo budowane domy, jednak na dzień składania wniosku  muszą one mieć już kompletny system orynnowania dachu i być na końcowym etapie budowy gdyż do rozliczenia zadania i wypłaty środków (która musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy) wymagane będzie potwierdzenie przekazania budynku do użytkowania (nie zawsze musi to być uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jaki rodzaj formalności powinien zostać dokonany, by można było użytkować budynek mieszkalny zgodnie z prawem, powinien wiedzieć sam inwestor). Dokumenty do rozliczenia trzeba będzie przedłożyć ok. 3 miesięcy po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws wniosku, co będzie stanowić o zawarciu umowy.

Jeżeli budynek jest na wcześniejszym etapie budowy i ktoś chciałby złożyć wniosek o dotację w terminie późniejszym, proszę pamiętać że okres kwalifikowalności kosztów jest od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wnioski składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwym dla danego województwa.

Wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków udzielają  Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Tu można znaleźć listę teleadresową Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (linki do Programu Priorytetowego „Moja Woda”).

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/, gdzie w bardzo przejrzysty sposób są podane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.