Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 14, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Budżet programu „Moja woda” wyczerpany. Planowane jest jego przedłużenie

Budżet programu „Moja woda” wyczerpany. Planowane jest jego przedłużenie

Jak poinformował pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska wynoszący 100 mln zł budżet programu „Moja woda”, w ramach którego osoby fizyczne mogły otrzymać dofinansowanie m.in. do budowy dachu zielonego został w ciągu dwóch miesięcy wyczerpany.

Zainteresowanie dotacjami do urządzeń do zatrzymywania wody jest tak duże, że w trakcie przygotowywania jest kontynuacja tego programu, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który jest operatorem, przyjmuje wnioski i dokonuje wypłat.

Nabór wniosków był prowadzony od 01.07.2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w tym dachów zielonych.

O możliwości dofinansowania dachów zielonych w ramach programu „Moja Woda” pisaliśmy tutaj:

Dofinansowanie do realizacji zielonych dachów w ramach programu „Moja Woda”