Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 24, 2018 in Dachy zielone | 0 comments

Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – 6-7.12.2018 seminarium i warsztaty w Krakowie

Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – 6-7.12.2018 seminarium i warsztaty w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do udziału w seminarium i warsztatach pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”, które odbędą się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Krakowie w Hotelu Novotel Kraków City West przy Armii Krajowej 11. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury, w tym przede wszystkim zielonych dachów i żyjących ścian.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu GRAD, finansowanego ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU), którego celem jest zainicjowanie w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów.Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z niemiecką i polską polityką w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Ta ostatnia będzie również przedmiotem dyskusji w ramach sesji panelowej z udziałem miast pilotażowych zaangażowanych w projekt. Następnie omówione zostanie umiejscowienie zielonych dachów w lokalnych strategiach i planach oraz ogólnym systemie zarządzania terenami zielonymi w mieście, a także ich powiązanie ze śladem wodnym miasta. Przedstawiona i dokładnie omówiona zostanie strategia zielonych dachów wdrażania przez Miasto Hamburg oraz polskie doświadczenia w tym temacie.

Kolejnego dnia odbędą się warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy nauczą się, jak krok po kroku zbudować własną strategię promocji i rozwoju zielonych dachów, z uwzględnieniem takich kluczowych aspektów jak utworzenie zespołu opracowującego strategię, jej umiejscowienie w planowaniu zagospodarowania przestrzeni, system zachęt do zakładania zielonych dachów i żyjących ścian (w tym zachęt ekonomicznych), komunikacja i dialog z mieszkańcami oraz wdrażanie i monitorowanie strategii.

 

 

 

 

 

 

Pobierz Program_seminarium_i_warsztatów

Możliwość rejestracji na stronie www.pnec.org.pl

O strategii zielonych dachów miasta Hamburg mogą Państwo także przeczytać na naszym portalu w wywiadzie Katarzyny Wolańskiej z Klausem Hoppe z Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii miasta Hamburg

Strategia zielonych dachów miasta Hamburg – wywiad

oraz w relacji Katarzyny Wolańskiej z WARSZAWSKICH ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH 2016, nad którymi patronat medialny objął nasz portal

Smart city – Hamburg strategia zielonych dachów