Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 4, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Wrocław: Złap deszcz 2020

Wrocław: Złap deszcz 2020

3 lutego wystartował program „Złap deszcz 2020”, który ma zachęcić wrocławian do zbierania wody deszczowej. Tym razem budżet programu został dwukrotnie zwiększony: z 250 do 500 tysięcy złotych. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września 2020 r.

Program „Złap deszcz 2020” to druga edycja projektu „Złap deszcz”, zaproponowanego przez Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia. Pomaga on mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki niemu więcej gospodarstw wykorzystuje wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody do picia.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

– Kontynuujemy program Złap deszcz, zachęceni sukcesem pilotażu, który cieszył się dużą popularnością. W ubiegłym roku, pomimo zwiększenia kwoty dofinansowania w trakcie trwania programu z 80 do 250 tys. złotych, nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich zgłoszeń. Teraz startujemy od kwoty 500 tys. złotych, bo widzimy, że zainteresowanie mieszkańców i ich proekologiczna postawa są na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam wrocławian do składania wniosków w nowej edycji programu – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 80% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 5 tys. zł.

Sukces pilotażu „Złap deszcz”

Pierwsza, pilotażowa edycja programu „Złap deszcz”, organizowana w sierpniu 2019 r., okazała się dużym sukcesem. Zainteresowanie było tak duże, że po kilku dniach jego trwania zdecydowano o zwiększeniu puli środków z początkowych 80 do 250 tysięcy złotych. Dzięki temu zostało zrealizowanych blisko 100 wniosków. Średnia wartość dotacji wyniosła 2990 złotych.

– W poprzedniej edycji w ciągu trzech tygodni złożono aż 143 wnioski o łącznej wartości 600 tysięcy złotych. Dlatego w tym roku od razu zwiększamy pulę programu. Dodatkowo stworzyliśmy specjalny poradnik dla mieszkańców, który pozwoli samodzielnie wykonać instalację do łapania deszczówki, czyli Katalog Dobrych Praktyk – wyjaśniła Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Najczęściej wybieraną instalacją do zatrzymywania deszczu okazały się pojemniki naziemne i podziemne – w sumie 89 realizacji w 2019 r. Powstało również kilka studni chłonnych oraz ogrodów deszczowych.

Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania, a jej wykorzystanie może ograniczyć zużycie wodny pitnej nawet o 50%. Zagospodarowanie wód opadowych jest także podstawowym mechanizmem adaptacji do zmian klimatu. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia, zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy.

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę

Polska jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Zmagamy się w Polsce z suszę letnią, a 2018 rok był pod tym względem najgorszy od blisko stu lat. Na ta sytuację wpływają też bezśnieżne zimy, suche jesienie oraz wzrost średniej temperatury, co powoduje jeszcze bardziej intensywne parowanie. Dlatego należy w jak największym stopniu retencjonować wodę opadową. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne: to odciążenie kanalizacji i obniżenie kosztów jej utrzymania.

Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne.

Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.

Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16, gdzie wykorzystywane są rozwiązania związane z retencją wody, fot. UMW.

Zalety wykorzystania wód opadowych:

  • Trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają obiekty podziemnej infrastruktury technicznej.
  • Są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu i oczyszczanie spływów wód opadowych i roztopowych.
  • Dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
  • Zwiększenie ilości roślinności w mieście korzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców, jak i na jakość powietrza i ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
  • Zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.

Czy wiesz, że:

  • Do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć ponad 400 litrów wody.
  • Wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki to 2500 l wody a nowa para jeansów – 8 000 litrów wody.
  • Produkując 1 kg papieru zużywa się ok. 250 litrów wody.
  • Wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 litrów wody.

Autor: Bartosz Moch, źródło: www.wroclaw.pl