Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 29, 2020 in Uncategorized | 0 comments

W sierpniu zakończyły się pierwsze nabory wniosków w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

W sierpniu zakończyły się pierwsze nabory wniosków w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

W sierpniu zakończyły się 4 nabory ogłoszone w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Jeden w obszarze Klimat: Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach a także 3 w obszarze Środowisko: Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami, Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez NGO).

Z obu obszarów wpłynęły 162 wnioski na łączną kwotę ponad 650 mln zł.

Nabór na Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach cieszył się największym zainteresowaniem Wnioskodawców. Wpłynęło ponad 90 wniosków, na kwotę przekraczającą 500 mln zł, przy dostępnej alokacji ok. 100 mln. Wnioski złożyło m.in. 76 gmin, 7 miast oraz 1 powiat.

Wskazuje to jednoznacznie, że jednostki samorządu terytorialnego bardzo poważnie traktują działania z zakresu klimatu i poszukują źródeł finansowania.

obszarze Środowisko, tylko w jednym konkursie przeznaczonym dla NGO złożono aż 45 wniosków. NGO bardzo licznie odpowiedziały na nabory w całym obszarze. Wśród wnioskodawców są także Parki Narodowe, Uniwersytety, RDOŚ. Więcej informacji na temat zakończonych naborów w obszarze Środowisko znajduje się na stronie www. Ministerstwa Klimatu w zakładce Aktualności w Funduszach Norweskich

Jeszcze w sierpniu (31 sierpnia, o godz. 15.00) zakończą sie kolejne nabory w ramach Programu Środowisko, Energiai i Zmiany Klimatu. Jest to jeden nabór w obszarze Klimat: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków oraz dwa w obszarze Energia: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej i Budowa / modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła.

Ogłaszane w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu nabory cieszą się zainteresowaniem różnych podmiotów z całej Polski, reprezentowane są właściwie wszystkie województwa. a wnioskowana kwota dofinansowania wielokrotnie przekracza dostępną w poszczególnych naborach alokację.

źródło:

www.gov.pl/web/klimat