Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 5, 2021 in Uncategorized | 0 comments

W Poznaniu powołano zespół ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów

W Poznaniu powołano zespół ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów

Pod koniec 2020 r. w Poznaniu został powołany zespół ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów. W jego skład weszli urzędnicy i radni miejscy.

Celem Zespołu jest przygotowanie możliwości stworzenia programów wsparcia dla mieszkańców tworzących zewnętrzne ogrody wertykalne i zielone dachy na terenie Poznania oraz opracowanie zasad jego realizacji.

W skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele wydziałów: Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Urbanistyki i Architektury, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także radni Miasta Poznania – Sara Szynkowska vel Sęk, Łukasz Kapustka, Halina Owsiana, Anna Wilczewska, Dominika Król, Marek Sternalski, Filip Olszak. W zespole zasiada również reprezentantka Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska – Magdalena Garczarczyk.

Jak podaje oficjalny portal Rady Miasta Poznania – problem zanieczyszczenia powietrza budzi coraz większe zainteresowanie opinii publicznej. Pojawiają się inicjatywy społeczne służące poprawie tego stanu. Wyzwaniem dla miast jest likwidacja wysp ciepła i zimna, charakterystycznych dla dużych aglomeracji miejskich, wpływających negatywnie na lokalny klimat. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych oraz zasłanianie łatwo nagrzewających się latem i wychładzających zimą powierzchni ścian i budynków poprzez tworzenie ogrodów wertykalnych oraz zielonych dachów.

Zielone dachy oraz ściany przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń zawartych w miejskim powietrzu – i gazowych, i pyłowych. Rośliny rosnące na takich dachach oraz ścianach produkują w procesie fotosyntezy tlen, pochłaniając przy tym CO2.

źródło: www.poznan.pl