Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 30, 2021 in OZE | 0 comments

Likwidacja systemu opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w przyszłym roku

Likwidacja systemu opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w przyszłym roku

Planowana zmiana systemu prosumenckiego wpłynie nie tylko na rynek fotowoltaiczny, ale też na sektor gospodarczy, w tym wpływy do budżetu państwa. Polski rynek fotowoltaiczny tworzy ponad 21 tys. podmiotów będących wykonawcami instalacji OZE, które generują znaczące wpływy do budżetu. Te w wyniku likwidacji systemu opustów mogą znacząco się zmniejszyć. Zmiana systemu prosumenckiego ograniczy liczbę montowanych instalacji fotowoltaicznych o 70 proc. w 2022 roku (w porównaniu do 2021 roku) Firmy fotowoltaiczne działające w segmencie prosumenckim mogą wygenerować 3,88 mld zł wpływów do budżetu w 2021 roku Likwidacja systemu opustów zmniejszy wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w 2022 roku Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opublikowało “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw”. Z opracowania wynika, że likwidacja systemu opustów, będącego motorem napędowym rynku prosumentów w Polsce, zmniejszy wpływy do budżetu generowane przez podmioty z sektora PV oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach. Szacunki SBF Polska PV wpływów do budżetu generowany przez sektor fotowoltaiczny w Polsce. Źródło: SBF POLSKA PV  W ostatnich...

Read More

Posted by on lis 23, 2021 in OZE, Prawo | 0 comments

Zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy

Zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy

Jak informuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy. Plan likwidacji systemu opustów wywołał poruszenie na rynku fotowoltaicznym oraz rozgrzał do czerwoności dyskusję publiczną o przyszłości prosumentów w Polsce. Zaproponowany projekt nowelizacji ustawy o OZE jest obecnie procedowany przez Senat. Według najnowszej analizy Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, błędnie zaprojektowana ustawa będzie miała dalekosiężne skutki i odbije się na polskiej gospodarce, w tym dziesiątkach tysięcy specjalistów. Nowelizacja ustawy o OZE wiąże się z: Ryzykiem likwidacji 13,5 tysięcy podmiotów na polskim rynku PV Utratą ponad 86 tysięcy miejsc pracy w sektorze PV Wzrostem bezrobocia w najbiedniejszych regionach do poziomu 9,5 proc. Eksperci SBF Polska PV przeprowadzili “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw”. Projekt rozwiązań obecnie jest procedowany w Senacie pod nr 560. Strona rządowa wielokrotnie tłumaczyła, że głównymi przyczynami projektowanych zmian jest dostosowanie systemu rozliczania prosumentów do regulacji europejskich i zaprzestanie traktowania systemu elektroenergetycznego jako „wirtualnego magazynu energii”....

Read More