Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 30, 2021 in OZE | 0 comments

Likwidacja systemu opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w przyszłym roku

Likwidacja systemu opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w przyszłym roku

Planowana zmiana systemu prosumenckiego wpłynie nie tylko na rynek fotowoltaiczny, ale też na sektor gospodarczy, w tym wpływy do budżetu państwa. Polski rynek fotowoltaiczny tworzy ponad 21 tys. podmiotów będących wykonawcami instalacji OZE, które generują znaczące wpływy do budżetu. Te w wyniku likwidacji systemu opustów mogą znacząco się zmniejszyć.

  • Zmiana systemu prosumenckiego ograniczy liczbę montowanych instalacji fotowoltaicznych o 70 proc. w 2022 roku (w porównaniu do 2021 roku)
  • Firmy fotowoltaiczne działające w segmencie prosumenckim mogą wygenerować 3,88 mld zł wpływów do budżetu w 2021 roku
  • Likwidacja systemu opustów zmniejszy wpływy do budżetu o 2,6 mld zł w 2022 roku

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opublikowało “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw”. Z opracowania wynika, że likwidacja systemu opustów, będącego motorem napędowym rynku prosumentów w Polsce, zmniejszy wpływy do budżetu generowane przez podmioty z sektora PV oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Szacunki SBF Polska PV wpływów do budżetu generowany przez sektor fotowoltaiczny w Polsce. Źródło: SBF POLSKA PV 

W ostatnich latach poziom podatków opłacanych przez firmy sektora fotowoltaicznego w Polsce rósł z roku na rok wraz z dynamicznym rozwojem tego sektora. W 2019 roku firmy działające na polskim rynku energetyki prosumenckiej wygenerowały 1,1 mld zł wpływów do budżetu, z kolei w 2020 roku – 2,4 mld zł (pomimo pandemii COVID-19). Według szacunków SBF POLSKA PV ten, wskaźnik wzrośnie do poziomu 3,88 mld zł w 2021 roku (VAT – 2,07 mld zł, CIT – 1,02 mld zł, PIT – 0,79 mld zł).

Organizacja branżowa prognozuje, że na skutek projektowanych w ustawie o OZE zmian, wpływy do budżetu zmniejszą się o ponad 2,6 mld zł w 2022 roku i osiągną poziom 1,1 mld zł. Dlaczego? Zmiany doprowadzą do ograniczenia liczby instalowanych systemów fotowoltaicznych o nawet 70 proc. względem 2021 roku. W ten sposób rynek powróci do poziomów z okolic 2019 roku.

Duża część rynku fotowoltaicznego w Polsce skoncentrowana jest wokół domowych, prosumenckich instalacji. Taki charakter rynku sprawia, że na tle krajów europejskich mamy wysoki wskaźnik firm działających w branży i wysoki wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na roczną moc zainstalowaną. Załamanie się segmentu rynku związanego z domowymi instalacjami fotowoltaicznymi w przyszłym roku dla wielu firm będzie oznaczało znaczące ograniczenie lub likwidację działalności. Nie pozostanie to bez wpływu na rynek pracy i wpływy do budżetu. – komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV.  

SBF Polska PV jest organizatorem ogólnopolskiej akcji w ochronie praw prosumentów – #PrawoDoCzystejEnergii. Jest to ogólnopolska akcja której celem jest zapewnienie bezpiecznego systemu rozliczeń energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych dla przyszłych prosumentów.

Zachęcamy do wsparcia działań SBF POLSKA PV

I PODPISANIA PETYCJI #PrawoDoCzystejEnergii