Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 20, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Retencja | 0 comments

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – ruszają szkolenia dla grantobiorców

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – ruszają szkolenia dla grantobiorców

Działkowcy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z Unii Europejskiej. Na rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) czeka 50 milionów zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). 19 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła szkolenia dotyczycące Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W konferencji inaugurującej projekt uczestniczył minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Wsparcie z projektu jest przeznaczone dla stowarzyszeń, które prowadzą Rodzinne Ogródki Działkowe. Obejmuje wszystkie działania, które mają w szerszej perspektywie przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach i wpłynąć pozytywnie na komfort życia mieszkańców.

Rodzinne ogrody działkowe są pewnego rodzaju narzędziem, które spełnia dwa podstawowe cele społeczne na których realizację rząd Mateusza Morawieckiego stawia szczególny nacisk a mianowicie zdrowie i bezpieczeństwo. Dodatkowo mają wartość edukacyjną i sprzyjają integracji lokalnej społeczności. Było więc oczywiste, że dzięki tym walorom będziemy rodzinne ogrody działkowe tzw. ROD-y odpowiednio mocno wspierać

– powiedział minister Grzegorz Puda podczas konferencji.

Stowarzyszenia działające w formie rodzinnych ogrodów działkowych skorzystają ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację działań o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym.

Doceniamy ciężką pracę nad rozwojem zieleni i zatrzymaniem wody opadowej, dzięki, czemu poprawia się mikroklimat miasta. Prowadzenie ekologicznych upraw jest możliwe na dobrej jakościowo glebie, o którą dbają działkowcy. RODy mają bezpośredni wpływ na miejskie ekosystemy, a dzięki Funduszom Europejskim możliwe będzie zwiększenie powierzchni zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza, poprawa stanu zieleni oraz realizacja małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Dziękujemy za trud i poświęcenie jakie wkładacie Państwo w swoje zielone przestrzenie, zyskują na tym wszyscy mieszkańcy

– podkreślił minister Grzegorz Puda.

Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich przeznaczymy 50 milionów zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Wysokość pomocy będzie wynosiła od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych. Nabór rusza 30 maja.

Pieniądze z funduszy unijnych mogą być wydane na inwestycje służące dobru wspólnemu działkowców, czyli nie mogą być przyznane na przedsięwzięcia realizowane na terenie indywidualnego ogródka działkowego. Zgodnie z założeniami programu otrzymana pomoc – maksymalnie 30 procent – może być wydana na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych takie jak modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej, sieci sanitarno–kanalizacyjnych czy sieci wodociągowej. Pozwalają na budowę placów zabaw, parkingów dla rowerów, czy siłowni plenerowych.

Projekt dofinansowania zakłada, że minimum 70 otrzymanej pomocy przeznaczyć należy na inwestycje prośrodowiskowe lub edukacyjne takie jak tworzenie i odnowienie zieleni: drzew, krzewów, klombów, żywopłotów, muraw oraz nasadzenia wieloletniej roślinności z gatunków odstraszających komary i kleszcze, czy nasadzenia roślin miododajnych i tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej jak tworzenie remiz dla ptaków i owadów, zakładanie i modernizacja pasiek, budowa karmników lub budek lęgowych dla ptaków, urządzenie oczka wodnego, tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku dla zwierząt.

Podstawą do realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” na rzecz inwestycji realizowanych w rodzinnych ogrodach działkowych jest umowa podpisana 10 maja br. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: www.gov.pl

Zobacz też:

50 milionów złotych dotacji na rozwój zielonej infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych

Grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – kontynuacja