Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 20, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie | 0 comments

Grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – kontynuacja

Grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – kontynuacja

Tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej – to główne cele programu, który przyczyni się do rozwoju ogrodów działkowych. Wpłynie to pozytywnie na ochronę i poprawę jakości terenów zielonych w miastach. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska uczestniczyli w dn. 19.09.22 w Katowicach w podpisaniu umów ze Stowarzyszeniami Ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych na Śląsku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało podstawy programowe dla projektu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i służyło wsparciem w przygotowaniu umowy o dofinansowanie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Rodzinne Ogrody Działkowe to forma aktywności społecznej, która wychodzi naprzeciw dwóm podstawowym celom publicznym: zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Na realizację tych priorytetów rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia szczególny nacisk” – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości przyznania grantu.

„Państwa praca nad rozwojem zieleni na działkach, prowadzeniem ekologicznych upraw czy też działania na rzecz zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej przyczynia się do poprawy mikroklimatu miasta. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy i za to bardzo Państwu dziękujemy” – podkreślił minister Grzegorz Puda.

„Cieszę się, że pierwszymi odbiorcami środków europejskich w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” są Rodzinne Ogrody Działkowe z Górnego Śląska. To region mocno zurbanizowany, więc rozwój miejskich enklaw zieleni, jakimi są również ogrody działkowe, jest tu szczególnie pożądany zarówno dla poprawy ekosystemu miast, jak i komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców. Stowarzyszenia, z którymi dziś podpisaliśmy umowy, chcą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zakup sprzętu przydatnego w pracach ogrodniczych, wykonanie łąki kwietnej, modernizację sieci wodociągowej, naprawę ogrodzeń, ale także na przygotowanie ścieżek edukacyjnych. Jestem dumna, że również Agencja będzie miała swój udział w realizacji tych inwestycji. Inwestycji w zielone miasta” – powiedziała prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska.

Wsparcie dla działkowców

Na podstawie umowy o dofinansowanie między NFOŚiGW i ARiMR, zawartej 10 maja br., zorganizowano otwarty konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych. 19 września zostały podpisane pierwsze umowy o powierzenie grantu ze stowarzyszeniami ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych:

 • ROD „Jedność” w Katowicach z grantem 100 000 zł,
 • ROD „Wiśnia w Zabrzu” z grantem 100 000 zł,
 • ROD „Zacisze” w Zabrzu z grantem 100 000 zł,
 • ROD „Słonecznik” w Wodzisławiu Śląskim z grantem 96 901 tys. zł,
 • ROD „Dalia” w Gliwicach z grantem 96 831,90 zł,
 • ROD „Malwa” w Siemianowicach Śląskich z grantem 100 000 zł.

Na co można przeznaczyć dotację

Celem przyznanego grantu jest wsparcie m.in.:

 • tworzenia i odnowienia zieleni, w tym nasadzenia roślin miododajnych i owocowych,
 • rozwoju zielonych ścian, ekranów i dachów zielonych,
 • leczenia i umacniania starych drzew,
 • naturalnego nawożenia,
 • zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej, w tym zakładania oczek wodnych,
 • tworzenia dogodnych warunków dla zwierząt zapylających, w tym uli pszczelich.

Wartość projektu wynosi 50 mln zł. Ma on charakter pilotażowy i jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2022-2023. Minister Grzegorz Puda zapowiedział też, że wsparcie dla rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i różnorodności biologicznej będzie kontynuowane w nowej perspektywie finansowej UE, do roku 2027 (wydatki do 2029 r.).

źródło: www.gov.pl

Zobacz też:

50 milionów złotych dotacji na rozwój zielonej infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – ruszają szkolenia dla grantobiorców