Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 3, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Rozstrzygnięcie konkursu „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”

Rozstrzygnięcie konkursu „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”

„Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” oraz „Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumii” to dwa zwycięskie projekty, które będą realizowane ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura”. Jest też siedem wyróżnionych projektów.

Konkurs odbywał się w ramach projektu Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki pn. „Miasto z klimatem”. Jednostki samorządu terytorialnego, zaangażowane w adaptację do zmian klimatu, mogły w sumie liczyć na 10 mln zł dofinansowania w dwóch kategoriach konkursowych: dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców i do 100 tys. mieszkańców.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu NFOŚiGW odbyło się on-line 2 listopada br. podczas spotkania aktywnych ekologicznie miast, członków Porozumienia Burmistrzów.

„Mam dziś ogromną przyjemność pogratulować zwycięzcom podejmowania prekursorskich działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w drodze do ekologicznych miast przyszłości w Polsce, miast pełnych innowacyjnych inwestycji takich jak zielono-niebieska infrastruktura, zielony transport publiczny, nowoczesne ciepłownictwo miejskie” – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Zwycięzcą w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców zostało miasto Wałbrzych (woj. dolnośląskie), którego projekt pn. „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” obejmuje utworzenie czterech parków kieszonkowych. W ramach inwestycji tereny miejskie, które nie były do tej pory użytkowane, zostaną przekształcone w obszary zielone. Całkowity koszt projektu to prawie 2,9 mln zł, z czego NFOŚiGW sfinansuje 1 mln zł.

W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców, wygrało miasto Rumia (woj. pomorskie) z projektem pn. „Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumii”. W ramach rozpoczętej już inwestycji, dotychczas utwardzone, szczelne patio szkolne zostanie przekształcone w przyjazny dla środowiska teren z nowymi nawierzchniami przepuszczalnymi, ścieżkami i zielenią oraz małą architekturą. Elementem wyróżniającym ten projekt jest zagospodarowanie części patio na tzw. suchy ogród deszczowy oraz dwa ogrody deszczowe w pojemnikach, w których będą posadzone rośliny hydrofitowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 213 tys. zł, a dofinansowanie z NFOŚiGW wyniesie 106 tys. zł.

W tej samej kategorii (do 100 tys. mieszkańców), NFOŚiGW wyróżnił dodatkowo siedem projektów z sześciu miejscowości, są to: Bogatynia (woj. dolnośląskie), Żuromin i Łomianki (woj. mazowieckie) dwukrotnie Nowy Sącz (woj. małopolskie), Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie), Olesno (woj. opolskie).

„Wartość wszystkich nagrodzonych projektów wyniosła ponad 20 mln zł, przy czym wsparcie NFOŚiGW to prawie 7 mln zł. Zaprosimy nagrodzone miasta do podzielenia się zwycięskimi pomysłami z innymi samorządami, które mogą być zainteresowane zapoznaniem się z najlepszymi praktykami w zakresie budowy odporności na zmiany klimatu” – podsumował Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW, nadzorujący w Narodowym Funduszu m.in. programy dotyczące adaptacji do zmian klimatu.

Warunkiem udziału w konkursie „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” (to druga część programu NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”), było posiadanie przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. W programie przewidziano dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 mln zł na realizację jednego projektu.

Więcej o konkursie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

Więcej o projekcie Ministra Klimatu „Miasto z klimatem”: https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem2