Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 20, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z konferencji Zielona Retencja w Gdańsku

Relacja z konferencji Zielona Retencja w Gdańsku

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku w Hevelianum w Gdańsku miała miejsce konferencja zatytułowana „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”. Organizatorem wydarzenia była spółka miejska Gdańskie Wody.

Głównym celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.

W warunkach zmian klimatu oraz coraz częstszych podtopień i susz, ważne jest projektowanie zieleni retencyjnej tak, aby zwiększała odporność miast na zjawiska ekstremalne.

Wydarzenie skierowane było do specjalistów zajmujących się adaptacją miast do zmian klimatu, architektów krajobrazu kształtujących zieleń w mieście, urzędników samorządowych, nauczycieli akademickich, pracowników zarządów dróg i zieleni, inżynierów drogowych, branży deweloperskiej, działaczy społecznych i wszystkich zainteresowanych tematem.

Pierwszego dnia wydarzenia uczestników powitał Ryszard Gajewski pomysłodawca konferencji i prezes miejskiej spółki Gdańskie Wody oraz prowadząca Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Otwarcie konferencji Zielona Retencja. Fot. Katarzyna Wolańska

Następnie miało miejsce Wystąpienie wprowadzające poprowadzone przez Ryszarda Gajewskiego.

Prezentacja wprowadzająca. Fot. Katarzyna Wolańska

Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia Zielona retencja gdańskie realizacje – Małgorzaty Rauland, reprezentującej Gdańskie Wody.

Kolejne wystąpienia dotyczyło tematu Planowanie przestrzenne podporządkowane ochronie klimatu. Temat ten omówił Ryszard Kowalski z Przewodniczący Komisji Ekspertów Klimat i Przestrzeń przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Moderatorem pierwszego panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Klimat i Przestrzeń” był Ryszard Gajewski, który jest prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody oraz doradcą w Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni powołanej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Uczestnikami sesji Klimat i Przestrzeń byli: dr inż. Marzena Suchocka, SGGW, Ryszard Kowalski – Przewodniczący Komisji Ekspertów Klimat i Przestrzeń przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Jan Mencwel, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK Warszawa.

Następną częścią programu konferencji była sesja Zielona Retencja. W części pierwszej uczestnicy wysłuchali prezentacji zatytułowanej Zasady projektowania powierzchniowej retencji – wprowadzenie do warsztatu – dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss, SAK.

Wprowadzeniem do warsztatów była również prezentacja Agaty Pierzgalskiej, reprezentującej Gdańskie Wody.

W części drugiej uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztacie Projektujemy zieloną retencję na przykładzie od uczestników.

Dzień pierwszy konferencji zakończył się spacerem po gdańskich zielonych nieużytkach na terenie Hevelianum prowadzonym przez Kaspra Jakubowskiego, Dzieci W Naturę. Spacer był też okazją do podziwiania pięknych widoków na miasto.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się Retencyjnym Hyde-parkiem na śniadanie – swobodną dyskusją i wymianą inspiracji.

Następnie miała miejsce sesja Zielona retencja – aspekty prawne, ekonomiczne, eksploatacyjne, w której uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień dotyczących tematów:

Białostockie łąki kwietne i ich wpływ na środowisko – Andrzej Karolski, UM Białystok.

Czy staw rekreacyjny, zbiornik retencyjny i ostoja różnorodności biologicznej mogą być tym samym obiektem – dr inż. Daria Sikorska, SGGW

Fundusze europejskie na retencję  Piotr Czarnocki,  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zielona retencja, pytania i odpowiedzi, aspekty prawne, ekonomiczne, eksploatacyjne – Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody

Kolejna sesja dotyczyła tematyki Zielonych Dachów. Prezentację wprowadzającą do panelu poprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu reprezentująca patrona tej sesji – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”.

W panelu dyskusyjnym Zielone Dachy szanse i bariery wdrażania moderowanym przez dr inż. arch. Piotra Czyża wzięli udział: Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Departament Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocław, Anna Białecka – Wydział Urbanistyki i Architektury UM Gdańsk, dr hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr. i PSDZ oraz Łukasz Skwierawski, Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział w Gdańsku.

Ostatnią część konferencji stanowiła sesja otwarta – transmitowana online na gazeta.pl: Czwarta Przyroda. Wprowadzenie do panelu poprowadził Kasper Jakubowski, Dzieci w Naturę. Następnie miała miejsce dyskusja dotycząca tematu: Nieużytki – pociągające czy odrażające? Moderatorem panelu dyskusyjnego był: Jana Mencwel, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Uczestnikami ostatniego panelu dyskusyjnego byli: dr hab. Dorota Rancew- Sikora, prof. UG, Barbara Piórkowska, Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i Kasper Jakubowski, Dzieci w Naturę.

Konferencja „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach” była bardzo owocnym wydarzeniem, zbierającym w jednym miejscu i czasie ekspertów i praktyków zajmujących się wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.