Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Konferencja „Zielona Retencja” – wywiad z Ryszardem Gajewskim prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody

Konferencja „Zielona Retencja” – wywiad z Ryszardem Gajewskim prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody

O konferencji „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 czerwca br. rozmawiamy z jej inicjatorem Ryszardem Gajewskim, prezesem miejskiej spółki Gdańskie Wody.

Katarzyna Wolańska: Mam prośbę o kilka informacji na temat konferencji. Do kogo jest ona skierowana? Jaki jest jej podstawowy cel? Czy chodzi o upowszechnienie nawyków związanych z retencją krajobrazową? Czy celem jest zmiana postaw związanych z retencją?

Ryszard Gajewski: Od kilku lat dosyć intensywnie i systemowo wdrażamy w Gdańsku rozwiązania oparte na naturze, które nazywamy zieloną retencją, czyli związane właśnie z różnymi rodzajami ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych, ale też całej filozofii takiego podejścia do tematu związanego z tym, że staramy się zatrzymać wodę w przyrodzie, w zieleni zanim trafi do rur kanalizacyjnych.

Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o., zdjęcie źródło: ZielonaRetencja.pl

Wprowadzając te rozwiązania widzimy, że wymaga to przekonywania wielu osób w różnych instytucjach, przełamywania pewnych nawyków i przyzwyczajeń projektantów, czy zmiany podejścia urzędników. Na bazie swojego doświadczenia i wymieniając się praktykami z koleżankami i kolegami z innych miast widzimy, że jest bardzo duża potrzeba zwiększenia wiedzy w tym zakresie.

Można powiedzieć, że właśnie na tym podłożu wyrasta nasza zielona konferencja W związku z tym chcemy ją skierować zarówno do projektantów, żeby zwiększyli swoją wiedzę i mogli też w sposób praktyczny ją przetestować, ponieważ będziemy robić warsztaty. Do urzędników, którym możemy pokazać pewne wzorce i przykłady. Do pracowników firm wodociągowych, które zajmują się kanalizacją deszczową, czy w ogóle deszczówką. Chcemy aby zobaczyli, że zatrzymanie wody poprzez zieloną retencję to duże ułatwienie podczas odciążenia kanalizacji deszczowej.

Nasze wydarzenie kierujemy też do architektów krajobrazu, aktywistów, którzy chcieliby w swoich miastach zacząć na ten temat też rozmawiać. Także do naukowców, do przedstawicieli uczelni, którzy zajmują się tym naukowo, bo myślę, że to jest taka wiedza, która się w tej chwili będzie coraz bardziej rozwijała. Jest wiele grup i wiele środowisk, które są zainteresowane tą tematyką. Chcemy stworzyć taką platformę, przestrzeń wymiany doświadczeń w tym zakresie.

KW: A skąd pomysł? Kto był inicjatorem organizacji tej konferencji?

RG: Ja jestem pomysłodawcą. W spółce widzimy duże potrzeby w zakresie edukacji i tego, że mało jest dostępnej, rzetelnej, praktycznej wiedzy na ten temat. Jest wiele takich sytuacji, że ktoś chciałby takie rozwiązania wprowadzać u siebie, a nie wie od czego zacząć. Chcemy stworzyć takie miejsce, gdzie można przyjechać, popytać tych, którzy są trochę dalej i żeby nie było trzeba wyważać otwartych drzwi.

KW: Rozumiem, że mamy teraz pierwszą edycję, a będzie to wydarzenie organizowane co roku?

RG: Taka jest nasza ambicja, tak chcielibyśmy. Mam nadzieję, że to się fajnie uda w tym roku i że to wydarzenie będzie cykliczne. Chcę, żeby było traktowane jako spotkanie na które można przyjechać i sobie porozmawiać, co się w ciągu tego ostatniego roku w tej dziedzinie wydarzyło, przekazać nowe doświadczenia.

KW: Czyli konferencja ma zakres ogólnopolski i chodzi o wymianę doświadczeń w skali ogólnopolskiej? Nie koncentrujemy się na sprawach tylko jednego miasta, czyli Gdańska?

RG: Zamierzenie jest takie, że to ma być konferencja ogólnopolska. Taka ogólnopolska platforma wymiany doświadczeń. My oczywiście będziemy mówili o swoich doświadczeniach. Wydaje nam się, że coraz lepiej radzimy sobie ze stosowaniem zielonej retencji, więc możemy się podzielić naszymi doświadczeniami. Ale też widzimy przez to, gdzie są potrzeby. I na przykład takie potrzeby dotyczą ułatwień prawnych dla wdrażania tych rozwiązań. To też myślę, że jest to taki cel tej konferencji, żeby właśnie na ten temat porozmawiać, czy żeby wywierać presję na ustawodawcę, żeby też zauważył potrzebę tych rozwiązań prawnych.

KW: Co to jest ta zielone retencja? Co oznacza to określenie, które znalazło się w tytule konferencji?

RG: Zielona retencja, tak jak my to rozumiemy, to są rozwiązania, które mają nam pomóc zarówno przeciwdziałać podtopieniom, jak i suszy poprzez zatrzymywanie wody w zieleni miejskiej. Oczywiście to też może dotyczyć nie tylko miast, ale akurat w przypadku naszej konferencji skupiamy się na miastach. Chodzi o wszelkiego rodzaju rozwiązania, które koncentrują się na tym, jak wykorzystywać zieleń miejską, jak projektować przestrzeń, żeby pełniła funkcje zatrzymywania wody. Na przykład od dwóch miesięcy w Gdańsku mamy problem z tym, że jest bardzo mało opadów, podobnie jak w bardzo wielu miejscach w Polsce w tej chwili. Szczególnie cała Polska zachodnia cierpi na deficyt wody opadowej. Więc zielona retencja ma pomóc rozwiązać problem nie tylko podtopień, ale i suszy. Jeżeli zatrzymamy wodę w zieleni, to woda będzie służyła tej zieleni. Nie będziemy mieli wyschniętych trawników. Mniej będziemy musieli używać wody do podlewania.

Ta „zielona retencja” jest w odróżnieniu od „szarej retencji”, czyli zielona retencja, staje się alternatywą dla np. zbiorników betonowych, zbiorników z tworzywa, kanalizacji deszczowej, różnego typu technicznych rozwiązań, które też są potrzebne, ale są droższe i nie pełnią tak szerokich usług ekosystemowych. Rozwiązania techniczne nie zapewniają bioróżnorodności, nie poprawiają mikroklimatu, nie zatrzymują wody na okres suszy w zieleni i nie tworzą zieleni miejskiej.

Rozwiązania zielonej retencji są „przyrodotwórcze” w mieście. Więc pełnią wiele wymienionych już funkcji, w tym funkcje estetyczne. I co przede wszystkim trzeba powiedzieć są tańsze. Jeżeli je odpowiednio projektujemy i przewidzimy ich funkcje podczas projektowania, to one są tańsze od retencji szarej. Dlatego chcemy zwrócić na to uwagę.

W Polsce w tej chwili są duże potrzeby w zakresie retencji wody. I przede wszystkim powinniśmy się zwrócić w kierunku rozwiązań, które są tańsze i dają więcej korzyści. A takimi właśnie są rozwiązania w zakresie zielonej retencji. I chcemy zapełnić lukę, bo nie ma takiego wydarzenia, takiej konferencji poświęconej zielonej retencji, więc chcemy właśnie o tym rozmawiać.

KW: Bardzo dziękuję za czas poświęcony na udzielenie tego wywiadu. O tym jak bardzo potrzebna jest taka tematyczna konferencja z pewnością świadczy zainteresowanie ze strony uczestników. Miejsca na konferencję wyczerpały się bardzo szybko.

Ryszard Gajewski – Prezes Gdańskie Wody sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za administrowanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych oraz pełnił nadzór nad realizowanymi przez GIWK inwestycjami. Pełni również funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu, nadzorując realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów.
Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim. W 2014 roku został uhonorowany Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.

Szczegóły na temat konferencji „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach” można znaleźć na stronie: www.zielonaretencja.pl

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal ZielonaInfrastruktura.pl