Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 21, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Przyszłość Bydgoszczy ma zielony kolor – trwają prace nad planem rozwoju zielonych dachów

Przyszłość Bydgoszczy ma zielony kolor – trwają prace nad planem rozwoju zielonych dachów

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt dotyczący promowania zielonych dachów. W ramach projektu GRAD powstanie lokalny plan rozwoju, który ma pomóc w promowaniu zielonej infrastruktury zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych.

Projekt „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – niemieckie inspiracje dla Polski” (GRAD) jest realizowany ze środków instrumentu finansowego niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest realizowany od 2018 roku.

Celem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian, jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu. Uczestnictwo w tym ekologicznym projekcie pozwoli na opracowanie lokalnej strategii rozwoju zielonych dachów w Bydgoszczy. Przyczyni się także do promocji tworzenia zielonych dachów i żyjących ścian w mieście.

W chwili obecnej trwają prace nad dokumentem dot. rozwoju zielonych dachów dla Bydgoszczy, który jest przygotowywany przez biuro zajmujące się urbanistyką i architekturą krajobrazu (prace są w całości finansowane w ramach projektu). Strategia ma pomóc miastu w rozwoju zielonej infrastruktury (w szczególności zielonych dachów, zakładanych zarówno na budynkach publicznych, jak i prywatnych), będącej ważnym krokiem na drodze adaptacji miasta do zmian klimatu.

Plan rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian dla Bydgoszczy i innych miast biorących udział w projekcie (Bielsko-Biała, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa i Wrocław) będzie gotowy we wrześniu 2020.

Ponadto, przedstawiciele Bydgoszczy uczestniczyli w wydarzeniach wzmacniających ich wiedzę i kompetencje w obszarze promowania i zakładania zielonych dachów.

Zdjęcie – wizja lokalna samorządów biorących udział w projekcie w VI 2019 w Hamburgu.
Fot. I.Malachowska-Coqui

Link do strony projektu: www.strategiezielonychdachow.eu/pl

Czas trwania projektu: październik 2018 r. –   wrzesień 2020 r.
Lider projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC)
Partner projektu: Miasto Hamburg
Miasta biorące udział w projekcie: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław
Całkowity koszt projektu: 163 110 EUR

źródło: UM Bydgoszcz