Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

W przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego.

W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr.

Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego: Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez konkretne przykłady działań w Polsce i innych miejscach na Świecie może być inspirujące dla władz samorządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych mierzących się ze skutkami zmian klimatu.

Zobacz też: