Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, portal Zielona Infrastruktura (https://zielonainfrastruktura.pl)  Dachy zielone Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów … Czytaj dalej Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście