Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 25, 2021 in Dachy zielone, Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska  w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Do Programu mogą przystąpić:

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe;
 • rodzinne ogrody działkowe;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • sołectwa;
 • koła Polskiego Związku Wędkarstwa.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, w szczególności:

 •    niecki bioretencyjne;
 •    rowy bioretencyjne;
 •    ogrody deszczowe;
 •    zielone place zabaw;
 •    zielone przystanki;
 •    zielone dachy;
 •    zielone fasady i ściany;
 •    nawierzchnie przepuszczalne;
 •    podłoża strukturalne;
 •    ogrody/parki/ skwery miododajne;
 •    wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
 •    ogrody sensoryczne;
 •    ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
 •    parki kieszonkowe;
 •    tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
 •    ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;
 •    niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;
 •    tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;
 •    nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
 •    domki dla owadów;
 •    utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;
 •    małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek.

Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 14 maja 2021 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją Program pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (przekazanej poprzez kuriera, pocztą bądź złożoną osobiście) do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

Karolina Świerkowska, tel. 61 626 64 13, e-mail: karolina.swierkowska@umww.pl

Źródło: www.umww.pl