Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 24, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Eko-lokator: Poradnik – Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym

Eko-lokator: Poradnik – Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym

W polskich miastach możemy obecnie obserwować bardzo duże zainteresowanie sadzeniem roślinności. Jest to zauważalne zarówno na poziomie zarządzania miastami, jak i w ramach inicjatyw lokalnych oraz działań podejmowanych przez samych mieszkańców. Włodarze miast doceniają potencjał, jaki rośliny mają w procesach adaptacji do zmian klimatycznych.

Roślinność jest niezbędnym elementem budynków ze względów energetycznych, estetycznych i społecznych. Drzewa, krzewy i inne rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Korzyści z obecności roślin w miastach, wokół budynków, na budynkach (w postaci zielonych dachów i ogrodów wertykalnych) a także w samych mieszkaniach jest wiele. Mówimy o tym, że roślinność spełnia usługi ekosystemowe.

Przykłady stosowania roślinności na wokół i w budynkach w wywiadach Katarzyny Wolańskiej, które powstały w ramach projektu „Eko-lokator” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju:

Park Krakowian posadzony przez mieszkańców. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dachy zielone na osiedlach mieszkaniowych. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Anną Sylwester-Czapla, doradcą technicznym Optigruen International A.G.

Wrocławska Rewitalizacja – zastosowanie zieleni w mieście i na osiedlach. Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Piotrem Górką, architektem
i urbanistą, praktykiem rewitalizacji.

Projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni na osiedlach mieszkaniowych. Materiał powstał na podstawie wywiadu z architektem krajobrazu Joanną
Jankowską-Ciaciek z BotanicArt.

Ogródek Sąsiedzki Mała 9 w Warszawie. Materiał powstał na podstawie wywiadu z Magdaleną Michalską, która pielęgnuje Ogródek Sąsiedzki Mała 9 w Warszawie.

Koszaliński Ogród Społeczności Zaangażowanej. Materiał powstał na podstawie wywiadu z liderką Mają Markowską.

 

Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Bezpłatny poradnik „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym” zawierający dobre wzory można pobrać ze strony: www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/poradnik-roslinnosc-na-wokol-i-w-budynku-wielorodzinnym