Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 17, 2021 in Dachy zielone, Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Dachy zielone w programie „Polski Ład”

Dachy zielone w programie „Polski Ład”

Polski Nowy Ład ma objąć także kwestię ekologii, a w ramach rozwiązań proekologicznych w miastach wymienione zostały m.in. dachy zielone.

Ósmy filar programu „Polski Ład” to „Czysta energia, czyste powietrze”, gdzie przewidziane są łączne nakłady na poziomie 36,9 mld zł, a średniorocznie – 4,1 mld zł.

Koniec z betonem w centrach miast: „Wdrożymy nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu 'Miasto z klimatem’, polegające na likwidacji betonu i asfaltu w centrach miast oraz nasadzaniu drzew, krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą)” – zaplanowano w dokumencie.

W ramach ósmego filaru w centrach polskich miast ma zostać wdrożone m.in. nowe narzędzie zwalczania wyspy ciepła. Projekt „Miasto z klimatem” ma polegać na likwidacji betonu i asfaltu tam, gdzie będzie to możliwe, a także nasadzeniu drzew i krzewów. Zapowiadane jest tworzenie mikroparków, a także dachów zielonych i roślinnych ścian.

Dach zielony z roślinami w uprawie ekstensywnej przy biurowcu w centrum Krakowa. Realizacja APK Dachy Zielone