Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 28, 2019 in Uncategorized | 0 comments

4 polskie miasta ubiegają się o tytuł zielonej stolicy Europy

4 polskie miasta ubiegają się o tytuł zielonej stolicy Europy

Kraków, Poznań, Gdańsk i Katowice starają się o tytuł European Green Capital 2022. Celem konkursu jest wyłonienie miejsc, które z powodzeniem odpowiadają na wyzwania związane ze zmianą klimatu i miejskim środowiskiem.

W sumie o tytuł ubiega się 36 miast, głównie z południowej i wschodniej Europy: Belgrad (Serbia), Budapeszt (Węgry), Dijon (Francja), Grenoble (Francja), Lyon (Francja), Maribor (Słowenia), Murcja (Hiszpania), Parma (Włochy), Pécs (Węgry), Perugia (Włochy), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia), Turyn (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz cztery polskie miasta — Kraków, Poznań, Gdańsk i Katowice. Większość z nich uczestniczy w konkursie po raz pierwszy.

Aplikacje poszczególnych miast ocenia 12 ekspertów z jury. Oceniają oni wnioski pod kątem 12 wskaźników: łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej i użytkowania ziemi, natury i bioróżnorodności, jakości powietrza, hałasu, odpadów, wody, zielonego wzrostu i ekoinnowacji, wykorzystania energii oraz zarządzania.

Ogłoszenie finalistów nastąpi wiosną 2020 r. Miasta, które przejdą do finału, będą prezentować jury swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, potencjał do stawania się wzorem do naśladowania oraz strategię komunikacji i angażowania mieszkańców.

European Green Capital 2022 poznamy w czerwcu 2020 r. w Lizbonie, która jest Europejską Zieloną Stolicą do 2020 r.

źródło: poznews.pl