Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 5, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Publikacje, Retencja | 0 comments

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dla projektantów i inwestorów

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dla projektantów i inwestorów

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opracował podręcznik „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko” skierowany do autorów raportów OOŚ, inwestorów, projektantów oraz do przedstawicieli organów ochrony środowiska.

Przezwyciężenie kryzysu klimatycznego wymaga transformacji gospodarki w bezprecedensowej skali. Oznacza to, że we wszelkich podejmowanych przez nas decyzjach konieczne jest rozważenie, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. Wymaga to poszerzenia spojrzenia i świadomego włączania w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) kwestii klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.

Aby przybliżać i pogłębiać tematykę uwzględnienia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w OOŚ został przygotowany Podręcznik z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach.

Podręcznik skierowany jest także do przedstawicieli organów ochrony środowiska, w szczególności poziomu lokalnego, oraz innych interesariuszach procesów OOŚ.

Coraz bogatsza literatura przedmiotu oraz nowe przepisy prawa wdrażające politykę klimatyczną i regulujące system ocen środowiskowych wymagają ciągłego aktualizowania i doskonalenie metod ocen oddziaływania. Autorki i autorzy Podręcznika pragną podkreślić, że zaprezentowane w Podręczniku podejście do uwzględniania zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian w OOŚ jest jednym z wielu możliwych podejść metodycznych.

W Podręczniku w rozdziale 7.3 „Minimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat lokalny” możemy przeczytać m.in. :

Korzystne dla kształtowania lokalnych warunków termicznych (zwłaszcza obniżenie wysokich temperatur) mają rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury zarówno w zagospodarowaniu terenu przedsięwzięcia, jak i na budynkach (zielone dachy i ściany). Oprócz korzystnych efektów termicznych, te zielone rozwiązania także przyczynią się do oczyszczania powietrza – zmniejszenie ryzyka smogu, a ponadto wzmocnienia pojemności retencyjnej podłoża gruntowego, zmniejszając tym samym skutki nagłych powodzi lub podtopień generowanych przez intensywne opady.

Podręcznik można pobrać bezpłatnie: https://klimada2.ios.gov.pl/zmiany-klimatu-i-adaptacja-do-zmian-klimatu-w-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko-podrecznik/

Źródło: klimada2.ios.gov.pl