Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 4, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Zgłoś dach zielony w miejskim konkursie Zielony Poznań

Zgłoś dach zielony w miejskim konkursie Zielony Poznań

2 maja otwarto możliwość składania zgłoszeń w XXX edycji konkursu „Zielony Poznań” – jubileusz z zielonym klimatem! Rady osiedli zachęcają, by dbać o zielone ogrody, parapety, balkony, dachy – robić im zdjęcia i dostarczać do Urzędu Miasta.

Do tej pory, w 29 edycjach konkursu „Zielony Poznań”, organizowanego przez Miasto Poznań – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, wzięło udział ponad 93 tys. uczestników. W roku 2022 zgłoszono 82 obiekty, a spośród nich wyłoniono 15 laureatów w poszczególnych kategoriach oraz 11 wyróżnień.

Ocenie jury konkursu poddawane będą obiekty w sześciu kategoriach:

1) zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,

2) balkony, tarasy, loggie i okna,

3) ogrody przydomowe,

4) działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,

5) pasy zieleni,

6) dachy zielone, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Przez wszystkie poprzednie edycje zgłoszono 2304 obiektów w tym:

w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne – 202 obiektów,

w kategorii balkony, tarasy, loggie i okna – 500 obiektów,

w kategorii ogrody przydomowe – 472 obiektów,

w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 1 086 obiektów oraz 24 obiekty ze stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,

w kategorii pasy zieleni – 17 obiektów,

w kategorii dachy zielone – 1

oraz 2 ogrody społeczne.

Podobnie jak w poprzednich latach konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego. W pierwszym swoje oceny będą wyrażać – do 20 lipca br. – przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

W drugim etapie, miejskim, najwyżej dotąd ocenione obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta. Ta ma czas do 30 sierpnia br., a swoje decyzje zarekomenduje prezydentowi Poznania.

– W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu – informuje poznan.pl. – Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne). W tym roku zostaną przyznane wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pn. „Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych” oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za „Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń składamy do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłamy pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

Więcej informacji o konkursie na: https://www.poznan.pl/mim/msp/-,p,4871,49580.html