Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 15, 2023 in Dachy zielone, Patronat medialny | 0 comments

Wyniki II Konkursu PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Wyniki II Konkursu PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” ogłosiły wyniki drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową PSDZ z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian.

Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Partnerem Konkursu jest Ambasada Królestwa Niderlandów. Patronat medialny objął portal ZielonaInfrastruktura.pl.

Werdykt Jury konkursowego powołanego przez PSDZ

II edycja KONKURSU PSDZ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU DACHÓW ZIELONYCH I ŻYJĄCYCH ŚCIAN

obronionych w roku 2021 lub 2022

Na konkurs zgłoszono 21 prac inżynierskich i 15 magisterskich. Wszystkim bardzo dziękujemy!

We wszystkich pracach przekazanych członkom Jury do oceny, usunięto uprzednio wszelkie elementy pozwalające na identyfikację autora, promotora lub uczelni, na której praca była broniona.

Ostateczne wyniki prac Jury konkursowego przedstawiają się następująco:

W kategorii „PRACE INŻYNIERSKIE” Jury konkursu żadnej z prac nie nagrodziło I miejscem.

II miejsce przyznano pracy Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu centrum handlowego „Ferio Gaj” we Wrocławiu autorstwa pani Julii Ochojskiej, napisanej pod kierunkiem dr inż. arch. Justyny Rubaszek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

III miejsce przyznano pracy Centrum Zmysłów w Olsztynie autorstwa pani Aleksandry Godyckiej, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Bać na Politechnice Wrocławskiej.

W tej kategorii wyróżnienia otrzymały prace:

Koncepcja centrum społecznego zawierająca odniesienia do natury w Vancouver w Kanadzie za uzyskanie interesującej przestrzeni społecznej i integrację obiektu z krajobrazem dzięki zastosowaniu zielonej infrastruktury. Praca autorstwa pani Karoliny Kaczor, napisana pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło oraz dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Kafki, prof. PŚ na Politechnice Śląskiej.

Muzeum natury lokalnej za integrację zielonej infrastruktury z budynkiem i eksponowanie zastosowanymi rozwiązaniami otaczającej obiekt przyrody. Praca autorstwa pani Sary Goliszek, napisana pod kierunkiem dr. inż. arch. Janusza Grycela na Politechnice Białostockiej.

***

W kategorii „PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce Jury przyznało pracy Up-cykling Architektury. Problematyka przemijania budynków i strategia ponownego wykorzystania ich jako kluczowy element projektowania modułowych przestrzeni studyjnych tworzących Centrum Projektantów w Mediolanie autorstwa pana Pawła Kańgowskiego, napisanej pod kierunkiem dr inż. arch. Karoliny M. Zielińskiej-Dąbkowskiej na Politechnice Gdańskiej.

II miejsce otrzymała praca Centrum Badań nad Zmianami Klimatu w autorstwa pani Agnieszki Hoja-Jurewicz, napisanej pod kierunkiem dr inż. arch. Katarzyny Bernatek-Bączyk na Politechnice Łódzkiej.

III miejsce przyznano pracy Architektura z natury Centrum nauki o drewnie w Królowym Moście autorstwa pani Agnieszki Mandrosz, napisanej pod kierunkiem dr. inż. arch. Roberta Misiuka na Politechnice Białostockiej.

Wyróżnienie przyznano pracy Projekt wielofunkcyjnego budynku miejskiego autorstwa pani Alicji Krzemińskiej, napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Lucjana Kamionka, prof. PŚk na Politechnice Świętokrzyskiej. Wyróżnienie przyznano za klarowny przekaz i prawidłowe wprowadzenie różnych form zielonej infrastruktury w zabudowie wielofunkcyjnej.

***

Kilka nadesłanych prac nie spełniało wymogów konkursu – prace te nie miesiły się w podanym przez organizatorów przedziale czasowym, tzn. były obronione w bieżącym roku akademickim. Zachęcamy ich Autorów do ponownego złożenia prac w kolejnej edycji konkursu!

Regulamin II Konkursu PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian można znaleźć na stronie www.psdz.pl/blog/604