Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 17, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Toruń: ulgi w podatku od nieruchomości za zielony dach, ogród wertykalny, zieloną fasadę

Toruń: ulgi w podatku od nieruchomości za zielony dach, ogród wertykalny, zieloną fasadę

Ogród wertykalny, zielony dach czy zielona fasada – zastosowanie tych ekologicznych rozwiązań w Toruniu umożliwi ubieganie się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uchwałę w tej sprawie przyjęła 16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Torunia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyć ma powierzchni użytkowej budynków lub ich części, z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. To znaczy, że program skierowany jest do mieszkańców miasta, a nie do przedsiębiorców. Przewiduje się jednak, że zwolnienie stanowić będzie pomoc de minimis – będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy są właścicielami budynków np. zajętych wyłącznie na cele mieszkalne lub związanych z tym celem.

Jak definiuje się ogród wertykalny, zielony dach czy zieloną fasadę?

  • Zielony dach – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm, umożliwiający ich wielosezonową wegetację,
  • Ogród wertykalny – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowionych na instalacjach trwale zamontowanych na ścianach budynków umiejscowionymi na podłożach umożliwiających ich wielosezonową wegetację,
  • Zielona fasada – fragment ściany budynku porośnięty roślinnością pnącą, której korzenie znajdują się w ziemi.

Przedmiot i warunki zwolnienia

Budynki lub ich części, na których utrzymywane są:

  • Zielony dach – min. 50% powierzchni dachu,
  • Ogród wertykalny na ścianie zewnętrznej oraz zielona fasada – min. 50% powierzchni ściany oraz min. 25% wszystkich ścian budynku

Warunki skorzystania ze zwolnienia

  • Złożenie wniosku o zwolnienie do końca obowiązywania uchwały – do 30 czerwca 2024 r. wraz z dokumentacją fotograficzną * wszystkie warunki wymienione w uchwale na dole strony

Zasady

Zwolnienie od podatku przysługiwać będzie przez:

  • 5 lat w przypadku posiadania zielonego dachu i ogrodu wertykalnego,
  • 3 lata w przypadku posiadania zielonej fasady,
  • Lub do czasu zbycia nieruchomości lub likwidacji zielonych nasadzeń

Korzyści

Aktualnie wyzwaniem dla miast jest likwidacja wysp ciepła i zimna charakterystycznych dla aglomeracji miejskich, wpływających negatywnie na lokalny klimat. Jednym z rozwiązań jest zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych. Dzięki zastosowaniu zielonej fasady, zielonych dachów i ogrodów wertykalnych uzyskamy niższe rachunki za ogrzewanie (dodatkowy izolator), efektywnie ochłodzimy nasz budynek oraz wyłapiemy drobne zanieczyszczenia z powietrza. Rozwiązania takie odgrywają także rolę retencyjną oraz wpływają na poprawę estetyki i wyglądu krajobrazu miejskiego.


DO POBRANIA

>Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynków lub ich części, za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, (…) – DRUK NR 996.

źródło: torun.pl