Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 17, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Studia

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej wraz z Fundacją Sendzimira, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do podyplomowego studium Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Miast (ZZRM). Głównym celem studiów jest prezentowanie idei zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania rozwojem miast. Słuchacze mają zapoznać się z szerokim zakresem zasad i metod, które pozwolą im połączyć różne dziedziny wiedzy w spójne strategie, plany i projekty, oraz znaleźć odpowiednie narzędzia ich realizacji, (…) włączać różnego rodzaju partnerów społecznych i biznesowych, (…) tworzyć partnerstwa międzysektorowe, np. publiczno-prywatne, o których się ostatnio w Polsce sporo mówi, jako o szansie na poprawę infrastruktury społecznej, wobec niewystarczających środków publicznych. Do realizacji programu studium pozyskano wielu wykładowców reprezentujących różne specjalności. Jest wśród nich prof. Andreas Billert z Uniwersytetu Viadrina, specjalista w zakresie zarządzania projektami rozwoju i odnowy obszarów miejskich, który kierował rewitalizacją miast w Niemczech. O gospodarce komunalnej i inżynierii ekologicznej będzie mówił dr Tomasz Bergier z AGH. Kwestie związane z ekonomią ekologiczną i usługami ekosystemów miejskich omówi dr Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego. Temat zarządzania zielenią miejską przedstawi Paweł Lisicki, miejski architekt krajobrazu w...

Read More