Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 22, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

SORRY, NIE TAKI MAMY KLIMAT! – poprzyj apel klimatyczny polskich naukowców

SORRY, NIE TAKI MAMY KLIMAT! – poprzyj apel klimatyczny polskich naukowców

Ponad 100 przedstawicieli świata nauki apeluje o to, aby wsłuchać się w głos nauki i razem działać dla klimatu.

„My, naukowcy, apelujemy do polityków, przedsiębiorców i każdego obywatela: wysłuchajcie nas i działajmy razem dla klimatu”

MAMY CORAZ MNIEJ CZASU, BY UNIKNĄĆ KATASTROFY!

Ale to nie znaczy, że nic nie możemy zrobić.

PODPISZ SIĘ POD APELEM NAUKOWCÓW!

Apel można podpisać on-line na stronie https://www.wwf.pl/apel-klimatyczny

TREŚĆ APELU

Popatrz na Ziemię z oddali. To maleńki pyłek, który wraz z kilkoma innymi mknie przez pustkę kosmosu. Od tej pustki chroni nas tylko mgiełka atmosfery – jest jej tak niewiele, że odpowiada warstwie wody o grubości 10 metrów. Pod nią jesteśmy my i cała przyroda. Istniejemy tylko dlatego, że największy z pyłków – Słońce – dostarcza naszej planecie energii, którą zasilany jest cały system życia. Działanie tego systemu zależy od tego, jak energia przenika przez atmosferę. Nasz najbliższy towarzysz, Księżyc, atmosfery nie ma. Mimo że dostaje tyle samo energii co Ziemia, jest martwy…

Rozwijając się i poprawiając sobie byt, długo nie zauważaliśmy, że nasze działania prowadzą do ogromnych zmian w atmosferze i na powierzchni planety. W powietrzu gromadzą się emitowane przez nas gazy cieplarniane, znika powłoka lodowa odbijająca część energii słonecznej, rośnie poziom oceanów, zmieniają się prądy morskie. Wraz z tymi zmianami i naszą ekspansją w świat przyrody zanika też życie. Dziś łączna masa organizmów żywych na Ziemi jest dwukrotnie mniejsza niż wtedy, gdy powstawała nasza cywilizacja.

Nauka ma niezbite dowody na to, że obecna zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka. Jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji i dla nas, i dla całej przyrody. Aby ich uniknąć, świat musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 i osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050.

My, naukowcy, apelujemy do polityków, przedsiębiorców i każdego obywatela: WYSŁUCHAJCIE NAS I DZIAŁAJMY RAZEM DLA KLIMATU. Nie wolno dłużej zwlekać. Wszyscy dołożyliśmy się do zmiany klimatu, więc wszyscy podejmijmy wysiłek, by ją spowolnić. 

Przestańmy zaprzeczać nauce – to samobójcza strategia. Nie pozwólmy, by argumenty paranaukowe czy nieaktualna wiedza były stawiana na równi z wynikami wieloletnich badań. Nie możemy dłużej być obojętni wobec aktów napędzania zmiany klimatu i wobec pozornych działań proklimatycznych. Przyszłość ludzkości to za duża sprawa, by poświęcić ją dla krótkowzrocznych i doraźnych politycznych czy biznesowych celów.

Dalszy rozwój cywilizacji musi się odbywać w zgodzie z klimatem.

  • Politycy, to Wasze decyzje mają wpływ na klimat! Ich brak może doprowadzić do prawdziwego końca historii! Od polityków wymagajmy podjęcia zobowiązań i działań opartych na wynikach badań naukowych, prowadzących do czystej energii, ochrony klimatu i różnorodności biologicznej.
  • Samorządy też mogą zadbać o klimat, pracując nad efektywnością energetyczną i przygotowując się do zdarzeń, których w przyszłości nie unikniemy, takich jak fale upałów, susze, powodzie czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
  • Przedsiębiorcy, Wasze działania są tak samo ważne! Każdy kilogram wyemitowanych gazów cieplarnianych, każdy ubytek różnorodności biologicznej może wyjąć z piramidy życia strukturę, dzięki której funkcjonujemy, i przeważyć szalę. Od przedsiębiorców oczekujmy obliczenia swojego śladu węglowego, obniżenia go, a docelowo – neutralności klimatycznej. Zwiększą w ten sposób swoją konkurencyjność.
  • My jako obywatele mamy w rękach ogromną władzę. Możemy nie tylko oszczędzać zasoby, jak woda, prąd czy ciepło, i ograniczyć ślad węglowy. Powinniśmy też dokonywać mądrych wyborów, zarówno przy sklepowych półkach, jak i przy urnach wyborczych. W ten sposób wybierzemy polityków, którzy dokonają koniecznych zmian systemowych, a nasze pieniądze trafią do tych firm, które naprawdę chronią klimat.

Słuchanie głosu nauki jest naszą jedyną szansą na dalszą – jakże piękną! – podróż przez Kosmos na statku kosmicznym Ziemia. Jednak gdy klimat zbytnio się zmieni (sorry…), statek będzie mknął nadal, już bez nas jako pasażerów.

Nie mamy drugiej planety – musimy uratować tę jedyną. Dołącz do Apelu! Razem ciągle mamy szansę!

SYGNATARIUSZE APELU
Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Nauka o Klimacie
Dr hab. Jacek Pniewski, Fundacja Edukacji Klimatycznej, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Dr. hab. prof. UJ, Paulina Kramarz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska, Uniwersytet Jagielloński
Mgr Wiktoria Rojek, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Joanna Rutkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska Wydział Architektury
Dr Jakub Małecki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Dr Anna Staszewska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr hab. Bogdan Chojnicki, Pracownia Bioklimatologii, UP w Poznaniu
Dr hab. prof. UW Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Danuta Wojcieszyńska, Uniwersytet Śląski
Dr Piotr Bentkowski, Uniwersytet Warszawski
Piotr Pokrzywa, Dyrektor Zarządzający Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Członek
zespołu Edukacja Klimatyczna
Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski
Dr inż. Sławomir Zieliński, Klub Przyrodników
Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa
Dr. hab. Roman Żurek, Zakład Badań Ekologicznych
Dr hab. inż., prof. SGGW Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w
Warszawie
Dr Szymon Jastrzębowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
Dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr hab. inż. prof. UWr Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski
Dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki
Dr Marcelina Zimny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna
Dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, portal
Świat Wody
Prof. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński
Prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak, Wydział Neofilologii UAM
Prof. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB Oddział w Boninie
Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku
Mgr chemii Aleksandra Chamerska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN
Prof. Andrzej Wróbel, Uniwersytet Warszawski
Dr Mateusz Konczal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr, Agnieszka Błońska, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr Agnieszka Bednarek, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
Dr hab. Katarzyna Jasikowska, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. prof. UŚ, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Agata Kołodziejczyk, Analog Astronaut Training Center
Prof. dr hab. Joanna Wibig, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki
Mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Stacja Ornitologiczna
Dr Agata Malinowska, IBB PAN
Dr Anna Kujawa, Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Dr hab. Łukasz Michalczyk, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Andrzej Lesicki, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Dr Nauk o Ziemi Sylwester Kraśnicki, własna działalność gospodarcza
Mgr Aleksandra Klefas, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Haman, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
Dr hab., prof. UJ Krzysztof Kruczała, Uniwersytet Jagielloński
Dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki
Dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (em.)
Prof. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
Dr Karolina Lewandowska-Gwarda, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Dr Magdalena Kozłowska, Wydział Historii UW
Prof. Zbigniew Zwoliński, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Dr Michał Pałasz, Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Ewa Bińczyk, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
Mgr Olga Kosińska, Instytut Kultury UJ
Dr Jędrzej Stanisławek, em. adiunkt Politechniki Warszawskiej
Dr hab. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj, UMK w Toruniu
Dr Anna Strzeszewska-Potyrała, Centrum Nauki Kopernik
Dr hab. Cezary Błaszczyk, WPiA UW
Dr Marta Labocha, UJ
Dr hab. Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia
Nauk
Mgr Agnieszka Kowalczyk, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
Dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych
Dr Christine Martinez, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
Dr inż. Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Józef Wiktor, IO PAN
Dr hab. prof. UMK, Marcin Jaranowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Agnieszka Sadowska-Konczal, Fundacja Edukacji Klimatycznej
Dr Agnieszka Konior, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr Anna Buncler, Uniwersytet Warszawski
Mgr Magdalena Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Olbińska, Uniwersytet Łódzki
Mgr (doktorant) Katarzyna Stojek, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Magdalena Herdegen-Radwan, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Prof. Jacek Radwan, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dr Magdalena Migalska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński
Mgr Sebastian Chmielewski, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Paweł Rowiński, Instytut Geofizyki PAN
Dr n. hum. Ryszard Kulik, Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
Prof. dr hab. Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii
Dr Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Mgr Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie
Dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Uniwersytet SWPS
Dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Joanna Remiszewska, Leyton Poland
Dr hab. Lechosław Kuczyński, Pracownia Ekologii Populacyjnej, Wydział Biologii UAM
Prof. Tomasz Gierczak, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski