Pages Menu
Categories Menu

Posted by on gru 9, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Retencja | 0 comments

Rozstrzygnięcie konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

Rozstrzygnięcie konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

Kilka budynków, zielone dachy, energia ze słońca – tak będzie wyglądać Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze. Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty.

Inwestycja planowana jest między ul. Mrówczą a ul. Patriotów. Powstanie tam zespół budynków o różnych funkcjach. Oprócz żłobka dla 150 dzieci będzie tam działać Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Tego typu obiekty mają na celu integrację mieszkańców Warszawy.

– Dążymy do tego, by warszawiacy mieli do dyspozycji przestrzenie sprzyjające nawiązywaniu nowych relacji, szczególnie tych międzypokoleniowych, dlatego bardzo się cieszę, że kolejne Centrum Aktywności Międzypokoleniowej powstanie w dzielnicy Wawer. Na jego terenie będą odbywać się wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Placówka będzie otwarta dla aktywnych seniorów, pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy. To będzie miejsce, które pozwoli lepiej zintegrować lokalną społeczność – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jaki projekt zwyciężył? 

Konkurs na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze został zorganizowany i przeprowadzony elektronicznie. Do 22 listopada wpłynęło siedem koncepcji. Przyznano I, II i III nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pierwsza nagroda została przyznana BDR Architekci Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 5) – 35 tys. zł, druga pracowni TŁO Michał Sikorski z Warszawy (praca nr 4) – 25 tys. zł, a trzecią otrzymało Dedeco Architektura Sp. z o.o. z Warszawy (praca nr 3) – 15 tys. Zł. Wyróżnienie przyznano XYStudio Sp z o.o. z Warszawy (praca nr 2) – 5 tys. zł.

Zwycięski projekt zapowiada architekturę wysokiej jakości. Autorzy z kulturą wpisują budynki w krajobraz. Proponują różne zielone rozwiązania. Dachy z roślinnością będą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się, zatrzymają część wody opadowej. Panele fotowoltaiczne pozwolą na wytworzenie na miejscu czystej energii. Rachunki za prąd będą niższe – komentuje Marlena Happach, architekt miasta. 

Pierwsza nagroda została przyznana BDR Architekci Sp. z o.o. , wizualizacja materiały prasowe

Jak czytamy w uzasadnieniu wyników konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer w Warszawie:

Praca, która otrzymała I nagrodę autorstwa BDR Architekci Sp. z o.o. z Warszawy charakteryzuje się zdecydowanymi i konsekwentnymi decyzjami projektowymi stanowiącymi jej kręgosłup organizacyjny i estetyczny zarówno w skali urbanistyki, jak i architektury.

Prawidłowe strefowanie zagospodarowania terenu umożliwiło niemal całkowite uwolnienie przestrzeni wzdłuż ul. Mrówczej od ruchu kołowego, a co za tym idzie, wytworzenie niezakłóconej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o lokalnej skali i atmosferze leśnej alei. Zaczerpnięte z architektury wypoczynkowej rozwiązania – podcienie, tarasy, loggie, wejściowe ganki – tworzą przestrzeń ‘pomiędzy budynkiem a lasem’, a w towarzystwie nieformalnie zagospodarowanej zieleni mają znaczący potencjał, aby stać się miejscem niewymuszonej integracji użytkowników i lokalnych mieszkańców.

Analogiczna konsekwencja w organizacji funkcjonalnej budynków – odwrócenie wszystkich funkcji podstawowych w kierunku ulicy Mrówczej – zapewnia ochronę przed hałasem, tworzy atrakcyjną relację wnętrza z zewnętrzem i wprowadza elastyczny układ pomieszczeń podatny na adaptacje.

Architektura zwraca uwagę elegancką, współczesną interpretacją stylu Świdermajer, charakterystycznego dla linii Otwockiej. Wartością projektu jest nie tylko zaczerpnięta subtelna ornamentyka, ale przede wszystkim rozwiązania typowe dla funkcji sanatoryjnej – tak potrzebne tutaj miejsca spotkań i wypoczynku. Propozycja autorów ma znamiona architektury ponadczasowej – wyjątkowej, bo osadzonej w sposób dojrzały w lokalnym kontekście kulturowym.

Pierwsza nagroda została przyznana BDR Architekci Sp. z o.o. , wizualizacja materiały prasowe

W konkursie szukano najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Zespół planowanej zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Potrzeby przyszłych użytkowników są więc rozległe. Duże znaczenie miał też projektu zieleni rekreacyjnej, parkowej i leśnej oraz zagospodarowanie terenu z parkingiem i drogami wewnętrznymi.

Konkurs poprzedzono konsultacjami społecznymi. Jasno z nich wynikało, że mieszkańcy Wawra chcą nowoczesnego miejsca spotkań i odpoczynku z ciekawą ofertą kulturalną. Nie brakowało marzeń o oranżerii lub ogrodzie zimowym. Pojawił się też pomysł ogrodu społecznego z siłownią plenerową lub murawą rekreacyjną, bujanymi ławami czy huśtawkami. Zwycięski projekt zapowiada, że wiele z oczekiwań mieszkańców uda się spełnić.

Kto zasiadał w sądzie konkursowym? 

W sądzie konkursowym znaleźli się m.in. Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer oraz Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności. Funkcję przewodniczącego pełnił Mateusz Świętorzecki, architekt i członek SARP.

W pracach sądu konkursowego brali udział eksperci zewnętrzni i przedstawiciele jednostek miejskich: Aneta Wardzińska-Siczek i Tomasz Pniewski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wojciech Godlewski – radny dzielnicy Wawer, Teresa Zduńczyk z dzielnicy Wawer, Joanna Dolińska-Dobek – dyrektor CAM Nowolipie, Aneta Bernacka z Zespołu Żłobków, Zbigniew Drzewiecki – dyrektor TPD Helenów oraz Piotr Żabicki ze Stowarzyszenia Architektów Polskich i Przemysław Kokot z ZOA architekci.

Chcesz się dowiedzieć więcej ? 

Więcej informacji o Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze zostanie przekazanych w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się 20 grudnia o godz. 17:00 na platformie ZOOM i YouTube. Linki będą dostępne na stronie ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury(otwiera się w nowej karcie).

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego(otwiera się w nowej karcie).

źródło: UM Warszawa