Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 25, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu LIFE NFOŚiGW organizuje szkolenia i warsztaty

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu LIFE NFOŚiGW organizuje szkolenia i warsztaty

Na serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących aplikowania o środki z Programu LIFE zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Majowe spotkania w NFOŚiGW to dla wnioskodawców również niepowtarzalna okazja do indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Tegoroczny nabór w ramach Programu LIFE rozpoczął się 4 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała terminy składania wniosków i udostępniła dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty koncepcyjne (concept note) w podprogramie na rzecz środowiska trzeba zgłaszać najpóźniej w czerwcu (ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami do 17 czerwca, a przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska do 19 czerwca).

Na pełne wnioski z obszaru klimatu Komisja Europejska czeka do 12 września br.

Na szkoleniach, które odbędą się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a, sala 102), eksperci Narodowego Funduszu przedstawią zasady tworzenia dokumentu koncepcyjnego (concept note) oraz pełnego wniosku. Wyjaśnią wszystkie etapy tworzenia wniosku i jego oceny przez ekspertów Komisji Europejskiej. Będzie też czas na omówienie tegorocznych zmian w Programie LIFE oraz możliwość rezerwacji konsultacji indywidualnych, które odbędą się na przełomie maja i czerwca.

Trzy różne szkolenia NFOŚiGW organizuje pod kątem poszczególnych obszarów Programu LIFE. I tak we wtorek, 7 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie LIFE dotyczące projektów innowacyjnych z priorytetu Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1). Ze względu na zbieżność tematyczną spotkanie jest dedykowane również wnioskodawcom zainteresowanym składaniem wniosków w ramach dwóch innych obszarów priorytetowych: Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1) oraz Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (2.2).

Następnie, w środę, 8 maja 2019 r. przedstawione zostaną wytyczne dotyczące kampanii i projektów informacyjnych w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (1.3). Na szkolenie zgłosić się mogą także ci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (2.3). Z kolei w piątek, 10 maja 2019 r. eksperci Narodowego Funduszu przeszkolą potencjalnych beneficjentów programu LIFE, przygotowujących przedsięwzięcia z obszaru aktywnej ochrony przyrody w obrębie priorytetu Przyroda i Różnorodność biologiczna (1.2).

Ale to jeszcze nie koniec. We wtorek, 21 maja 2019 r. NFOŚiGW zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach poświęconych konstruowaniu podstawowej logiki projektów LIFE. Spotkanie organizowane jest dla osób reprezentujących podmioty planujące złożenie wniosku do Programu LIFE w tej perspektywie. Warsztaty będą składać się z dwóch części. Pierwszą będzie wykład, a drugą praca w grupach w następujących obszarach tematycznych: ochrona przyrody, powietrze, odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym, woda.

O uczestnictwie we wszystkich tych bezpłatnych wydarzeniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są za pomocą formularzy na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/

Unijny Program LIFE obejmuje dwa obszary.

Podprogram na rzecz środowiska skupia się na takich priorytetach, jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Natomiast podprogram na rzecz klimatu dotyczy następujących zagadnień: ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Jest to więc szansa na przykład dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy środowiskowe i klimatyczne. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

Więcej informacji o Programie LIFE, a także relację z przeprowadzonego niedawno Dnia Informacyjnego LIFE można znaleźć na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

źródło: materiały prasowe NFOŚiGW