Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 11, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Realizacja zadań w projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Realizacja zadań w projekcie „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Trwa realizacja zadań w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

Urząd Miasta informuje o realizacji kolejnych inwestycji w zieloną infrastrukturę.


Na STARÓWCE przy ul. Kramowej – prace polegają na rozszczelnieniu nawierzchni ulicy. Zostały już wykonane koryta do nasadzeń zieleni w gruncie. W tym miejscu pojawią się liczne nasadzenia Trzcinniku ostrokwiatowego.

Również na STARÓWCE, przy skwerze Stanisława Jasiukowicza obok kościoła pw. św. Bartłomieja – w miejsce rozebranej nawierzchni została wykonana nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna z obrzeżem stalowym typu korten.

Kolejne prace realizowane na STARÓWCE przy ul. 3 Maja przy kościele pw. Św. Bartłomieja – nawierzchnia zostaje rozszczelniona poprzez zdjęcie kostki. Wykonane zostaną koryta do nasadzeń zieleni w gruncie – gdzie zostanie posadzony Miskant chiński. Powstaną tu także ławki!

Dla przypomnienia zielone korytarze – to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruchem pieszo – rowerowym oraz usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach/skwerach. Pełnią funkcje rekreacyjne, odpoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne! Powstanie w nich mała architektura: będą to ławki, donice z zielenią i kosze do segregacji śmieci i przede wszystkim pojawią się liczne nasadzenia zieleni!

Poniżej rysunek pokazujący jak przebiegają zielone korytarze na mapie Konina

Czerwona linia – to nasz krwioobieg – to ona wyznacza trasę zielonych korytarzy miejskich, które połączą tereny zielone, prawą i lewobrzeżną część miasta.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej!

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln PLN otrzymanego z budżetu państwa!

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
https://psdz.pl/fundusze_EOG/Konin