Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Na weekend, NBS, Retencja | 0 comments

Proekologiczne rozwiązania dzielnicy Bo01 w szwedzkim Malmö – fotoreportaż

Proekologiczne rozwiązania dzielnicy Bo01 w szwedzkim Malmö – fotoreportaż

Bo01 w Malmo w Szwecji to nowatorskie osiedle, zrównoważona dzielnica mieszkaniowa, gdzie udało się połączyć funkcje mieszkaniowe i miejskie życie z dbaniem o środowisko. Nazwa Bo01 jest skrótem od szwedzkiego czasownika „bo” oznaczającego „mieszkać” i roku 2001, kiedy powstała realizacja.

Dzielnica Bo01 powstawała na terenie nieużytków poprzemysłowych – starej stoczni, która przestała spełniać swoją funkcję pod koniec lat 80. Te tereny zlokalizowane są blisko śródmieścia Malmö, a przy tym w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyjnej widokowo cieśniny Öresund, dzięki czemu zostały uznane za duży potencjał urbanistyczny.

Cieśnina Öresund, most łączy Kopenhagę, stolicę Danii z Malmö w Szwecji. Fot. Katarzyna Wolańska

Szwedzi projekt swojego „miasta przyszłości” rozpoczęli już w 1995 roku, budowa ruszyła w 2000 roku, a pierwsze efekty zostały zaprezentowane podczas wystawy mieszkaniowej – European Housing Exposition, która miała miejsce w Malmo w 2001 roku.

Obszar Bo01 obejmuje 9 ha i zapewnia około 600 mieszkań dla około 1000 mieszkańców. Zabudowa dzielnicy Bo01 charakteryzuje się różnorodnością rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Inicjatywy zrównoważonego rozwoju w budownictwie mieszkaniowym i miejskim Bo01 wystawa rozwoju z 2001 roku otrzymała kilka nagród i przyciągają wizyty studyjne z całego świata. Inwestycje w Bo01 miały również duże znaczenie dla lokalnych inicjatyw na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju w Malmö.

Dominantą w tym układzie jest wieżowiec mieszkalny „Turning Torso”, czyli skręcony tors.

Turning Torso, fot. Katarzyna Wolańska

Wieżowiec mieszkalny Turning Torso otacza atrakcyjny wizualnie zbiornik wodny, który poprawia mikroklimat tego miejsca wokół którego znajduje się dość dużo powierzchni betonowych.

Fot. Katarzyna Wolańska

Pozostała zabudowa nie przekracza 6 kondygnacji. Spotkamy tu kameralną w stylu zabudowę z dziedzińcami i placami. Dodatkowo w skład założenia wchodzą miniparki z różnorodnymi roślinami i ciekami wodnymi.

Zagospodarowanie wody opadowej w dzielnicy Bo01 w Malmo, Szwecja. Fot. Katarzyna Wolańska

W całym zespole urbanistycznym dużą rolę odgrywa zieleń. Przestrzeń między gęsto sytuowanymi budynkami wypełniają tereny zieleni.

Dzielnica Bo01 w Malmo, fot. Katarzyna Wolańska

Na dziedzińcach i placach pojawiają się ogrody deszczowe i niewielkie zbiorniki wodne, które stanowią elementy rozproszonej retencji i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Ogrody deszczowe w dzielnicy Bo01 w Malmo. Fot. Katarzyna Wolańska

Również dachy budynków pokryte są zielenią.

Często spotykanym na terenie dzielnicy Bo01 rozwiązaniem są dachy zielone. Fot. Katarzyna Wolańska

Dachy zielone są rozwiązaniem stosowanym na budynkach mieszkaniowych oraz infrastrukturze publicznej.

Toaleta publiczna z dachem zielonym

Dzięki rozwiązaniom z zakresu małej, rozproszonej retencji i zagospodarowaniu wody opadowej tereny zielone naturalnie się nawadniają poprzez infiltrację, a reszta niepotrzebnej wody oddawana jest do morza. Woda deszczowa jest także zbierana, a szara woda jest oczyszczana w oczyszczalni i wykorzystywana ponownie.

Bo01 stanowi doskonały przykład przekształcenia zdegradowanych poprzemysłowych terenów na reprezentacyjną przestrzeń – dzielnicę przyjazną mieszkańcom oraz turystom.

Podobnie jak Bjørvika – najbardziej nowoczesna część Oslo, stolicy Norwegii oraz HafenCity – nowoczesna dzielnica przy starym porcie w Hamburgu w Niemczech.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wolańska

Zdjęcia powstały podczas wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. W wyjeździe szkoleniowym wzięli udział przedstawiciele Miasta Konin oraz uczestniczący aktywnie w pracach projektowych przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (jako partnera projektu). Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure i dostarczyło wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim.

więcej informacji o projekcie na: https://psdz.pl/blog/582

źródła:

„Miasto przyszłości – zrównoważona dzielnica mieszkaniowa”, Elżbieta Kusińska, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

NFGI Study Tour – Green Infrastructure in Malmö and Copenhagen, materiały z wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.

zobacz też:

Bjørvika nowoczesna dzielnica Oslo z dachami zielonymi