Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 12, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Polskie akcenty podczas World Green Infrastructure Congress 2023 w Berlinie

Polskie akcenty podczas World Green Infrastructure Congress 2023 w Berlinie

Pod koniec czerwca 2023 odbyło się w Berlinie jedno z najważniejszych wydarzeń w branży dachów zielonych i zielonej infrastruktury.

World Green Infrastructure Congress 2023 w Berlinie to trzydniowe wydarzenie, które było poświęcone wszystkim aspektom zielonych budynków (zazielenianie dachów, elewacji i wnętrz) wraz z powiązanymi tematami (w tym klimat miejski, zarządzanie wodą deszczową, zrównoważony rozwój, miasto przyszłości).

World Green Infrastructure Congress 2023 przyciągnął ponad tysiąc uczestników (stacjonarnie i on-line) z 41 krajów. Podczas dwóch dni miało miejsce pięć równoległych sesji tematycznych. Program konferencji z 95 specjalistycznymi wykładami i łącznie 107 prelegentami z 28 krajów był imponujący i pozwolił na kompleksowy przekrój przez badania, strategie miast i technologie zazieleniania budynków na świecie.

Licznie zgromadzeni słuchacze wykładów podczas sesji tematycznych. Fot: BuGG

Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja posterów prezentujących efekty pracy naukowców z całego świata. Trzeciego dnia odbyły się wycieczki tematyczne, których uczestnicy mogli zobaczyć najnowsze realizacje dachów zielonych, roślinnych ścian i zieleni zewnętrznej oraz wewnętrznej na terenie Berlina.

Organizatorem Building Green World Congress 2023 było Federal Building Green Association (BuGG), wspierane przez międzynarodowych partnerów: World Green Infrastructure Network (WGIN), European Federation of Green Roof & Green Wall Associations (EFB), Austrian Association for Green Buildings (VfB) i Stowarzyszenie Szwajcarskie, Building Greening (SFG), oraz partnerów z Niemiec (Federalne Stowarzyszenie Budownictwa Ogrodów, Krajobrazu i Boisk Sportowych eV BGL, Patzer Verlag).

Fot. Katarzyna Wolańska

Na Kongresie nie zabrakło licznych i bardzo znaczących akcentów polskich.

Jednym z prelegentów pierwszego dnia była Prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) dr inż. Marta Weber-Siwirska. Wystąpienie dr inż. Marty Weber-Siwirskiej będące wykładem zamawianym na Kongresie, dotyczyło „Wdrażania zielonych rozwiązań w polskich miastach – wyzwań i możliwości” i było częścią bloku tematycznego „Strategie miejskie”.

Dr inż. Marta Weber-Siwirska w trakcie wygłaszania referatu zamawianego podczas pierwszego dnia Kongresu. Fot. BuGG

Współautorem prezentacji była Katarzyna Wolańska, redaktor prowadząca portal tematyczny ZielonaInfrastruktura.pl i członek Zarządu PSDZ.

Współautorem prezentacji była Katarzyna Wolańska, redaktor prowadząca portal tematyczny ZielonaInfrastruktura.pl i członek Zarządu PSDZ. Fot. Jolanta Gryczyńska

Dr inż. Marta Weber-Siwirska miał również znaczny udział w przygotowaniach do Kongresu, będąc jednym z recenzentów streszczeń nadesłanych referatów. Brała także udział w organizacji konkursu WGIN z ramienia World Green Infrastructure Network (WGIN), gdzie pełni funkcję członka Zarządu (koordynowała prace grupy zajmującej się kategorią badawczą w ramach konkursu).

Naukowcy z Polski prezentowali wyniki swoich badań w formie posterów eksponowanych podczas Kongresu. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” prezentowali następujące postery:

„Plant’s functional diversity in the creation of urban green infrastructure ecosystems” prezentujący wyniki badań prowadzonych przez dr inż. Martę Weber-Siwirską z Katedry Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i mgr inż. Magdalenę Bielę (w trakcie doktoratu wdrożeniowego na Uniwersytecie Śląskim).

Na zdjęciu patrząc od lewej: mgr inż. Magdalena Biela (w trakcie doktoratu wdrożeniowego na Uniwersytecie Śląskim) oraz dr inż. Marta Weber-Siwirską z Katedry Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Fot. Katarzyna Wolańska

„Possibilities and limitations for green roofs development in the historic urban fabric – a case study of Wrocław (Poland)” będący podsumowaniem badań przeprowadzonych przez dr inż. Justynę Rubaszek z Katedry Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Na zdjęciu: dr inż. Justyna Rubaszek z Katedry Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Fot. Katarzyna Wolańska

Na towarzyszącej Kongresowi wystawie o charakterze targowym znalazło się prawie 60 wystawców, w tym 2 firmy z Polski.

Przestrzeń ekspozycyjna podczas Kongresu. Fot: BuGG

Jednym z wystawców i srebrnym sponsorem Kongresu był polski producent i dostawca systemów do dachów zielonych ATUS Group. Stoisko ATUS Group (członka wspierającego Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”) stało się miejscem spotkania członków i sympatyków PSDZ.

Na zdjęciu patrząc od lewej: Paweł Koziej ATUS Group, Marta Weber-Siwirska Prezes PSDZ, Katarzyna Wolańska członek Zarządu PSDZ, Michał Barnaś Prezes ATUS Group, Tomasz Paczek ATUS Group.

Uczestnikami World Green Infrastructure Congress 2023 w Berlinie była liczna grupa członków Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Pamiątkowe zdjęcie licznej grupy z Polski, przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. W pierwszym rzędzie patrząc od lewej: Magdalena Biela Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach i doktorantka na Uniwersytecie Śląskim, Jolanta Gryczyńska z CALLA, Marta Weber-Siwirska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Prezes PSDZ, Balbina Gryczyńska z CALLA, Katarzyna Wolańska ZielonaInfrastruktura.pl i członek Zarządu PSDZ. W drugim rzędzie patrząc od lewej: Aleksander Lech z GCL, Michał Barnaś i Paweł Koziej z ATUS Group.

Na zakończenie Kongresu odbyło się ogłoszenie wyników w międzynarodowym konkursie World Green Infrastructure Network. 

Wśród nagrodzonych w kategorii „zielona infrastruktura” znalazł się projekt naturalistycznego Parku Gądowian we Wrocławiu, autorstwa Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA z Wrocławia. Projekt powstał na zlecenie Gminy Wrocław, Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (prowadzony był we współpracy z Martą Maciaszek).

Fot. BuGG

Podczas trzeciego dnia Kongresu odbyły się wycieczki tematyczne, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Fot: BuGG

Foto: BuGG

To było bardzo udane i inspirujące wydarzenie. Kolejny World Green Infrastructure Congress odbędzie się za rok w Nowej Zelandii.

Autor relacji: Katarzyna Wolańska

wydawca i redaktor prowadząca portal tematyczny ZielonaInfrastruktura.pl,

członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.