Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 29, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Piastów rozwija się poprzez inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę

Piastów rozwija się poprzez inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę

Piastów rozwija się poprzez inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę i realizuje projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”. Głównym problemem, który ma być rozwiązany poprzez realizację projektu jest niska wrażliwość miasta na postępujące zmiany klimatu przejawiająca się przede wszystkim poprzez nasiloną emisję gazów cieplarnianych oraz okresowe powodzie powstałe na skutek silnych opadów deszczu.

Do oczekiwanych efektów realizacji projektu należą:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
  • zwiększenia powierzchni terenów zieleni w mieście,
  • poprawa systemu małej retencji w mieście,
  • wzrost świadomości obywateli w zakresie zmian klimatu,
  • poprawa jakości życia mieszkańców.

Projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Więcej informacji na stronie prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” jako partnera prjektu https://psdz.pl/fundusze_EOG/Piastow