Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 5, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta | 0 comments

Od 2027 r Hamburg wprowadza obowiązek zielonych dachów solarnych

Od 2027 r Hamburg wprowadza obowiązek zielonych dachów solarnych

Jak podaje Neue Landschaft w lutym 2023 rząd kraju związkowego Hamburga przedstawił projekt nowelizacji hamburskiej ustawy o ochronie klimatu (HmbKliSchG) i zatwierdził go na przesłuchanie związkowe. Jedną z innowacji jest ogólnokrajowe wprowadzenie obowiązku budowy zielonych dachów fotowoltaicznych. Hanzeatyckie miasto chce umocnić swoją pionierską rolę w ochronie klimatu.

Od 2027 r. w Hamburgu obowiązkowe będzie łączone wykorzystanie dachów pod systemy fotowoltaiczne i zazielenianie jako zielonych dachów solarnych. Powinno to dotyczyć nie tylko nowych budynków, ale także budynków istniejących, jeśli dachy są odnawiane. Dla wszystkich systemów fotowoltaicznych planowana jest minimalna powierzchnia 30 procent powierzchni dachu brutto. Nadal możliwe są alternatywne opcje realizacji, takie jak wykorzystanie elewacji i bryły budynku zamiast dachu.

Dwa lata temu Hamburg wprowadził rozporządzenie wymagające paneli słonecznych na nowych budynkach. Miasto-państwo było tym samym jednym z pierwszych krajów związkowych, które wprowadziły obowiązek fotowoltaiki. Obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach domów, których budowa rozpocznie się po 1 stycznia 2023 r., został mocno zakorzeniony w ustawie o ochronie klimatu państwa-miasta.

Biosolarny dach z rozchodników na hali w pobliżu Krakowa. Źródło: Piotr Wolański APK Dachy Zielone.

Nowe zobowiązanie dotyczące zielonych dachów solarnych jest częścią pakietu środków mających na celu zmniejszenie emisji CO2 w Hamburgu o 70 procent do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990. Do 2045 roku Hamburg chce żyć i działać w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Oprócz obowiązku fotowoltaicznego zielonego dachu, obowiązek zwiększenia udziału energii odnawialnej do 65 procent przy wymianie systemu grzewczego, obowiązek fotowoltaiczny dla otwartych miejsc parkingowych oraz wzmocnienie rozbudowy infrastruktury dla energii elektrycznej, wodoru i ładowania publicznego punkty dla pojazdów elektrycznych również powinny przyczynić się do osiągnięcia celu.

cm/BUKEA Hamburg

źródło: neuelandschaft.de

Zobacz też:

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Zielony dach biosolarny połączenie dachu zielonego i paneli fotowoltaicznych