Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 16, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot rozpoczyna budowę zielono-niebieskich inwestycji w 40 szkołach w ramach projektu „Klimat w Szkołach”

Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot rozpoczyna budowę zielono-niebieskich inwestycji w 40 szkołach w ramach projektu „Klimat w Szkołach”

Infrastruktura wspierającą łagodzenie i adaptację do skutków zmian klimatu będzie ona zrealizowana w szkołach partnerskich biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klimat w Szkołach Metropolii”. Za blisko 1,5 mln zł powstaną: gruntowe i skrzyniowe ogrody deszczowe, niecki retencyjne, roślinne ściany i kompostowniki.

Projekt „Klimat w Szkołach Metropolii” wystartował w listopadzie 2021 r. Środki na jego realizację w wysokości 3,5 mln zł pochodzą z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Metropolitalny projekt edukacyjny zwyciężył w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najlepsze działania proklimatyczne.

Błękitno-zielona infrastruktura w 40 szkołach metropolii

W ramach projektu w 40 szkołach metropolii powstanie 5 rodzajów błękitno-zielonej  infrastruktury. Będą to:  niecki retencyjne, ogrody deszczowe w gruncie, ogrody deszczowe w skrzyni, roślinne ściany i kompostowniki. Wszystkie te elementy to tzw. rozwiązania bazujące na przyrodzie (tzw. NBS – Natural Based Solutions). Realizowane inwestycje są sposobem na łagodzenie i adaptację do skutków zmian klimatu. Wykorzystują one potencjał roślin, gleby oraz wody deszczowej. Tego typu rozwiązania wpływają na poprawę jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, szczególnie w miastach oraz innych „zabetonowanych” przestrzeniach, a także wspierają różnorodność biologiczną. Są elementami małej retencji, które zmniejszają ryzyko powodzi spowalniając spływ powierzchniowy oraz zatrzymując część wody deszczowej w miejscu opadu. Dzięki magazynowaniu wody deszczowej oraz zastosowaniu roślin również korzystnie wpływają na mikroklimat oraz przeciwdziałają suszy.

Budowa błękitno-niebieskiej infrastruktury została poprzedzona wizjami lokalnymi, kompletowaniem dokumentacji budowlanej oraz szeregiem udogodnień. Finałem prac było opracowanie założeń projektowych w ramach programu funkcjonalno-użytkowego, który pozwoli na opracowanie projektów wykonawczych i samej realizacji inwestycji.

Inwestycje, prócz samych prac projektowych, ziemnych i konstrukcyjnych, będą obejmowały nasadzenia roślin odpowiednio dobranych dla danego typu infrastruktury. Będą to byliny, których część to rośliny hydrofitowe wykazujące zdolność do oczyszczania wód opadowych jak również pnącza – rośliny wspinające się po podporach i będące świetnym sposobem na szybkie zazielenienie dużych powierzchni np. elewacji, altan i ogrodzeń.

Jakie inwestycje powstaną w danej szkole projektowej, można zobaczyć → TUTAJ

Nie tylko błękitno-zielone inwestycje
Błękitno-zielone inwestycje to nie jedyny element projektu edukacyjnego „Klimat w Szkołach Metropolii”. Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych: rzutniki z projektorami i ekrany multimedialne. Po wybudowaniu inwestycji placówkom zostaną przekazane narzędzia ogrodnicze i rośliny, by mogły samodzielnie prowadzić dodatkowe nasadzenia podczas zajęć  edukacyjnych.

W ramach projektu są wspierani również nauczyciele. Od marca prowadzony był cykl szkoleń, podczas których organizatorzy podpowiadali, jak rozmawiać z uczniami o skutkach zmian klimatu. Dydaktykom zostały przekazane profesjonalnie opracowane scenariusze zajęć lekcyjnych oraz inne materiały przydatne do pracy z uczniami. Spotkania były okazją do omówienia zasad funkcjonowania każdego rodzaju infrastruktury, która po wybudowaniu będzie uzupełnieniem programu prowadzenia zajęć lekcyjnych w oparciu o scenariusze.

Ponadto jesienią zostanie zorganizowany dla uczniów konkurs dotyczący zmian klimatu. Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna mająca na celu informowanie o zmianach klimatu, gwałtownych zjawiskach pogodowych (deszczach nawalnych, suszach).

Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. OMGGS realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Wartość projektu wynosi 3,5 mln zł, w tym 85 % stanowi dofinansowanie z funduszy EOG, a 15 % to środki z budżetu państwa.

Źródło: www.metropoliagdansk.pl