Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 26, 2023 in Dachy zielone, Miasta | 0 comments

Nowy budynek szpitala z dachem zielonym w centrum Lublina

Nowy budynek szpitala z dachem zielonym w centrum Lublina

Nowy budynek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie został zrealizowany w oparciu o innowacyjne i proekologiczne trendy. Powstał na nim duży dach zielony. Tego typu rozwiązanie przynosi liczne korzyści ekologiczne, poprawia też komfort pracujących tu ludzi oraz będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie pacjentów.

Na budynku nowego szpitala w Lublinie znalazł się duży dach zielony w uprawie ekstensywnej. Zdjęcia wykonano w okresie zimowym. Wiosną i latem będzie można podziwiać walory estetyczne tego rozwiązania.

Rozchodniki na dachu staną się bardziej zielone, będą też kwitnąć, przyciągając owady zapylające. Rozchodniki to rośliny sucholubne, dobrze znoszą duże nasłonecznienie, nie trzeba ich regularnie podlewać, ani kosić dzięki czemu oszczędzamy tak cenny zasób jakim jest woda i nie zanieczyszczamy środowiska korzystając z kosiarek.

Stojąc na chodniku lub przejeżdżając ulicą Staszica w Lublinie nie możemy dostrzec prawie 3000 m kw. zielonej powierzchni – dach budynku pokrywa bowiem dach zielony z roślinami w uprawie ekstensywnej.

W praktyce oznacza to, że dzięki naszej inwestycji w tej lokalizacji, Lublin zyskał w ścisłym centrum sporej wielkości teren zieleni.

Dachy zielone mają pozytywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Poprawiają jakość powietrza, pochłaniają dwutlenek węgla, przeciwdziałają powstawaniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła i obniżają temperaturę otoczenia w upalne dni. Retencjonują wodę opadową przeciwdziałając powodziom miejskim i wspomagają bioróżnorodność, zapewniając naturalne siedlisko dla roślin, ptaków i pożytecznych owadów, takich jak zapylające trzmiele, pszczoły i motyle.

Dachy zielone mają również pośredni wpływ na redukcję CO2 – poprawiając efektywność energetyczną budynków, przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala na redukcję zanieczyszczeń (przede wszystkim CO2) emitowanych przy produkcji energii.

Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresach letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowania pomieszczeń.

Jak wykazały Hołuj i Górska [2010] dzięki zmysłom poznajemy świat. Wzrok, smak, dotyk, słuch i węch dostarczają nam informacji o bezpośrednim otoczeniu, każdy bodziec przepływający przez mózg wyzwala odpowiednią reakcję – zarówno fizyczną jak i psychiczną. Dlatego wprowadzając różne nasadzenia na zielonych dachach i zielonych ścianach, możemy oddziaływać na te sfery, przyczyniając się do podniesienia jakości życia mieszkańców a tym samym wpływać na ich zdrowie.

Źródła:

ZIELONE DACHY I ZIELONE ŚCIANY JAKO ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE ZDROWIE ŚRODOWISKOWE TERENÓW
MIEJSKICH, Ilona Małuszyńska, Wojciech A. Caballero-Frączkowski, Marcin J. Małuszyński, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

www.spsk1.lublin.pl