Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lut 22, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Retencja | 0 comments

Mazowieckie: Zielone inwestycje, w tym dachy zielone ze wsparciem

Mazowieckie: Zielone inwestycje, w tym dachy zielone ze wsparciem

Parki, dachy zielone, ogrody deszczowe, tężnie solankowe, zielone przystanki – już niebawem takie inwestycje mogą powstać na całym Mazowszu. Ruszyła druga edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla klimatu 2023”. Do rozdysponowania jest 15 mln zł. Nabór wniosków trwa do 9 marca br.

Czym jest program Mazowsze dla klimatu?

To autorski program samorządu MazowszaJego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu.

– Pierwsza edycja programu okazała się dużym sukcesem. Wsparliśmy ponad 130 projektów, przeznaczając na ten cel ponad 10 mln zł. Dlatego zdecydowaliśmy o jego kontynuacji. Samorządy coraz częściej stawiają na ekologiczne rozwiązania, a w ramach naszego programu mogą otrzymać dofinansowanie do szerokiego zakresu działań. Zachęcam więc do składania wniosków – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na co będzie można pozyskać środki?

Dofinansowane będą dwa rodzaje działań.

Pierwszy to błękitno-zielona infrastruktura sprzyjająca różnorodności biologicznej. Chodzi m.in. o rewitalizację parków i terenów zielonych, zielone przystanki, dachy zielone i fasady, nasadzenia zieleni wokół miejsc pamięci, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych. Na wsparcie mogą także liczyć naturalistyczne stawy retencyjne, nawierzchnie przepuszczalne jako element parków i innych terenów zielonych, roślinne wyspy filtracyjne czy retencjonowane wody deszczowe pochodzące z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej.

Można także zgłaszać budowę zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej.

Drugi zakres wsparcia dotyczy energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego, czyli m.in. modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej czy budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wnioski mogą składać wszystkie gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych.

W przypadku Warszawy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski można składać do 9 marca br. wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP).

Zasady i regulamin naboru można znaleźć na stronie www.mazovia.pl

źródło: mazovia.pl