Pages Menu
Categories Menu

Posted by on kwi 7, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta | 0 comments

Łódzkie dofinansowanie do dachów zielonych w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”

Łódzkie dofinansowanie do dachów zielonych w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”

Ogrody, parki, skwery, zielone lub kwietne aleje, zielone place zabaw, ale także elementy zielonej infrastruktury, np. ściany wertykalne, czy zielone dachy na budynkach. Między innymi to będzie można tworzyć, adaptować, rewitalizować i uatrakcyjniać dzięki nowemu projektowi Urzędu Marszałkowskiego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski – Ogrody przyjazne naturze”.

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 178/22 w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań
w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury stanowią kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
nr 177/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 6 maja 2022 r.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego JST nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wszelkie zapytania można kierować:

– pod adres email: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl

– telefonicznie  42 663 35 62, 42 291 97 46

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia: wersja_DOCwersja_DOCXwersja_ODT

źródło: www.lodzkie.pl