Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Kraków: Dofinansowanie do dachów zielonych w ramach dotacji do mikroretencji

Od 5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji do mikroretencji wód opadowych i roztopowych w Krakowie.

Program miał bardzo dobre założenia, ale niestety zwraca uwagę bardzo krótki czas naboru (4 dni).

Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych – założenia programu

Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób:

  • wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, maksymalnie 12 000 zł
  • wykonanie naziemnego zamkniętego wolno stojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł
  • wykonanie systemu bioretencji – 1000 zł maksymalnie
  • wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 mb drenażu, maksymalnie 12 000 zł
  • wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, maksymalnie 12 000 zł
  • wykonanie zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12 000 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można było składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłając na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej.

Więcej informacji, w tym listę zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2024 w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.